IMPEL Logo

WasteForce 'Watch the Waste' slotboodschap conferentie: Houd de vaart erin

13 May, 2021

De vaart erin houden

Illegale activiteiten met afval nemen vele vormen aan. Het WasteForce-project wil dit aanpakken door de capaciteiten van milieuhandhavingsinstanties te vergroten bij hun inspanningen om de illegale afvalhandel te verstoren. In het kader van het WasteForce-project is een uitgebreide reeks instrumenten en middelen speciaal ontworpen om het beleidsmakers, regelgevers, inspecteurs, onderzoekers en aanklagers gemakkelijker te maken afvalcriminaliteit te bestrijden.

Tijdens de laatste fase van het WasteForce-project is de

Tijdens de laatste WasteForce-conferentie (online) op vrijdag 7 mei 2021 werden deze instrumenten en activiteiten voor capaciteitsopbouw gepresenteerd, waaronder:

 • Een methode om de economische schade van afvalhandel te berekenen
 • De leidraad voor de vervolging van afvalcriminaliteit
 • Het gebruik van forensische gegevensanalyse
 • Een evaluatiemethode om het effect van nieuw beleid op de wereldwijde afvalhandel te meten
 • Alarmen voor afvalcriminaliteit
 • 4 trainingen voor meerdere instanties en 8 webinars

De conferentie, die werd bijgewoond door 144 vertegenwoordigers uit 37 landen en vertegenwoordigers van Interpol, WDO, UNEP, AECAN, OLAF en de Europese Commissie, besprak ook de nalatenschap en de mogelijkheden om voort te bouwen op de producten en netwerken die in het kader van het WasteForce-project zijn ontwikkeld.

Keynotes

De conferentie werd geopend door de volgende keynote sprekers:

 • De heer Rolph Payet, uitvoerend secretaris van de verdragen van Bazel en Stockholm
 • De heer Rory Corcoran, assistent-directeur van het Subdirectoraat Illegale Markten, INTERPOL
 • Mevrouw Claudia Korthals, beleidsmedewerker bij de Europese Commissie, DG Justitie
 • De heer Éric Figliolia, contactpersoon voor milieucriminaliteit, Eurojust
Payet wasteforce
Dr. Rolph Payet (uitvoerend secretaris van de verdragen van Bazel, Rotterdam en Stockholm) houdt zijn toespraak
.

De behoefte aan effectieve handhaving, operationele coördinatie en afschrikwekkender straffen voor afvalcriminaliteit waren enkele van de gedeelde verklaringen. En na een inleiding over het WasteForce-project door mevrouw Nancy Isarin (WasteForce-projectcoördinator) vond een interactieve paneldiscussie plaats met:

 • Mevrouw Tatiana Terekhova (programmamedewerker, secretariaat verdragen van Bazel, Rotterdam en Stockholm)
 • De heer Gael de Rotalier (beleidsmedewerker, Europese Commissie/DG Milieu)
 • De heer Rory Corcoran (assistent-directeur in het Subdirectoraat Illegale Markten, INTERPOL)
 • De heer Éric Figliolia (contactpunt voor milieucriminaliteit, Eurojust)

Panelleden deelden hun visie op verdelende rechtvaardigheid, prioriteiten om de illegale handel in afval een halt toe te roepen en wat hun organisaties doen om communicatie-uitdagingen bij de aanpak van illegale afvalhandel aan te pakken.

Project’s effecten

De conferentie hoorde van mevrouw Elisabete Matos (Openbaar Ministerie, Portugal) over het succes dat de WasteForce-training nu heeft geleid tot meer bestrijding van illegale handel en beheer van afval via het Portugese strafrecht. Mevrouw Suzana Zornada-Vrabec (Havenautoriteit van Koper, Slovenië) noemde de toegevoegde waarde van de WasteForce tools voor praktisch gebruik in de internationale haven van Koper. En er werd een korte video gepresenteerd door mevrouw Fenny Wong Nyuk Yin (Ministerie van Milieuzaken van Maleisië) over de waarde van de Europese – Aziatische samenwerking die WasteForce mogelijk heeft gemaakt.

In break-out groepsdiscussies, geleid door de consortiumpartners, vonden diepgaande discussies plaats om te begrijpen welke lacunes door het project zijn aangepakt en welke in de toekomst nog moeten worden aangepakt.

Follow up

Tijdens de slotsessie benadrukte Nancy Isarin de noodzaak van coördinatie op EU-niveau van projecten en initiatieven op het gebied van afvalcriminaliteit. De deelnemers benadrukten dat de instrumenten beschikbaar en actueel moeten blijven en verder moeten worden verbeterd. Vervolgactiviteiten moeten meer opleiding omvatten, zowel voor nieuwkomers als voor specialisten. Tot slot werd tijdens de conferentie sterk aanbevolen om voort te bouwen op de contacten en netwerken die in het kader van dit project zijn gelegd.

Bekijk de video van het WasteForce-project

 

 

Verder lezen

bron: WasteForce

Subscribe to our newsletter