IMPEL Logo

WasteForce "Watch the Waste" konverentsi lõppsõnum: Hoidke hoogu üleval

13 May, 2021

Keeping the momentum

Jäätmetega seotud ebaseaduslik tegevus võtab mitmeid vorme. WasteForce'i projekti eesmärk on selle vastu võidelda, suurendades keskkonnakaitseasutuste suutlikkust ebaseadusliku jäätmekaubanduse tõkestamisel. WasteForce'i projekti raames on spetsiaalselt välja töötatud ulatuslik hulk vahendeid ja ressursse, et lihtsustada poliitikakujundajate, reguleerivate asutuste, inspektorite, uurijate ja prokuröride tegevust jäätmekuritegevuse vastu võitlemisel.

Reedel, 7. mail 2021 toimunud WasteForce'i lõppkonverentsil (veebis) tutvustati neid vahendeid ja suutlikkuse suurendamise meetmeid, sealhulgas:

 • Metoodika jäätmekaubanduse majandusliku kahju arvutamiseks
 • Jäätmekuritegude eest vastutusele võtmise suunised
 • Kohtu-uurimise andmeanalüüsi kasutamine
 • Hindamismetoodika uute poliitikameetmete mõju mõõtmiseks ülemaailmsele jäätmekaubandusele
 • Jäätmekuritegevuse hoiatused
 • 4 mitut asutust hõlmavat koolitusüritust ja 8 veebiseminari

Konverentsil, kus osales 144 esindajat 37 riigist ning Interpoli, WCO, UNEPi, AECANi, OLAFi ja Euroopa Komisjoni esindajad, arutati ka WasteForce'i projekti raames välja töötatud toodete ja võrgustike pärandit ja võimalusi nende edasiarendamiseks.

Konverentsil arutati ka WasteForce'i projekti raames välja töötatud tooteid ja võrgustikke.

Keynotes

Konverentsi avasid järgmised peaesinejad:

 • Rolph Payet, Baseli Rotterdami ja Stockholmi konventsiooni täitevsekretär
 • Rory Corcoran, INTERPOLi ebaseaduslike turgude alldirektoraadi direktori asetäitja
 • .
 • Claudia Korthals, Euroopa Komisjoni õigusasjade peadirektoraadi poliitikaametnik
 • Mr. Éric Figliolia, keskkonnakuritegevuse kontaktpunkt, Eurojust
Payet wasteforce
Dr. Rolph Payet (Baseli, Rotterdami ja Stockholmi konventsioonide täitevsekretär) peab oma põhikõnet

Vajadus tõhusa jõustamise, operatiivse koordineerimise ja hoiatavate karistuste kehtestamise järele jäätmekuritegude eest oli mõned ühised seisukohad. Pärast WasteForce'i projekti tutvustust, mille viis läbi Nancy Isarin (WasteForce'i projekti koordinaator), toimus interaktiivne paneeldiskussioon, kus osalesid:

 • Ms. Tatiana Terekhova (programmiametnik, Baseli, Rotterdami ja Stockholmi konventsioonide sekretariaat)
 • Mr. Gael de Rotalier (poliitikaametnik, Euroopa Komisjon/keskkonna peadirektoraat)
 • Mr. Rory Corcoran (direktori asetäitja ebaseaduslike turgude alldirektoraadis, INTERPOL)
 • Mr. Éric Figliolia (keskkonnakuritegevuse kontaktisik, Eurojust)

Panellistid jagasid oma seisukohti jaotava õigluse kohta, prioriteete ebaseadusliku jäätmekaubanduse peatamiseks ja seda, mida nende organisatsioonid teevad, et lahendada kommunikatsiooniprobleeme ebaseadusliku jäätmekaubanduse vastu võitlemisel.

Projekti’mõju

Konverentsil kuulati Elisabete Matoselt (Portugali riigiprokuratuur), kuidas WasteForce'i koolitus on nüüdseks viinud Portugali kriminaalõiguse kaudu suurema võitluseni ebaseadusliku kaubanduse ja jäätmekäitluse vastu. Suzana Zornada-Vrabec (Koperi sadamavaldaja, Sloveenia) mainis WasteForce'i vahendite lisaväärtust Koperi rahvusvahelises sadamas. Samuti tutvustas Fenny Wong Nyuk Yin (Malaisia keskkonnaministeerium) lühivideot Euroopa ja Aasia koostöö väärtusest, mida WasteForce võimaldas.

Konsortsiumipartnerite juhitud aruteludes toimusid põhjalikud arutelud, et mõista, milliseid puudujääke on projektiga juba lahendatud ja milliseid tuleb tulevikus veel kõrvaldada.

Konsortsiumipartnerite juhitud aruteludes toimus põhjalik arutelu, et mõista, milliseid puudujääke on projektiga juba lahendatud ja milliseid tuleb tulevikus veel lahendada.

Järgmine

Lõpuistungil rõhutas Nancy Isarin vajadust kooskõlastada jäätmekuritegevuse teemaga seotud projekte ja algatusi ELi tasandil. Osalejad rõhutasid vajadust hoida vahendeid kättesaadavana, ajakohastada neid ja täiustada neid veelgi. Järeltegevus peaks hõlmama rohkem koolitust nii algajatele kui ka spetsialistidele. Lõpetuseks soovitati konverentsil tungivalt tugineda käesoleva projekti raames loodud kontaktidele ja võrgustikele.

Vaadake WasteForce projekti videot

 

 

Lisalugemine

allikas: WasteForce

Subscribe to our newsletter