IMPEL Logo

Končno sporočilo konference WasteForce "Pazi na odpadke": Ohranite zagon

13 May, 2021

Za ohranitev zagona

Na nezakonite dejavnosti z odpadki se nanašajo številne oblike. Cilj projekta WasteForce je to reševati s povečanjem zmogljivosti organov za izvrševanje okoljskih predpisov pri njihovih prizadevanjih za prekinitev nezakonite trgovine z odpadki. V okviru projekta WasteForce je bila posebej oblikovana obsežna paleta orodij in virov, ki oblikovalcem politik, regulatorjem, inšpektorjem, preiskovalcem in tožilcem olajšajo boj proti kriminalu z odpadki.

Na zaključni konferenci projekta WasteForce (na spletu) v petek, 7. maja 2021, so bila predstavljena ta orodja in dejavnosti za krepitev zmogljivosti, med drugim:

 • Metodologija za izračun gospodarske škode, ki jo povzroča trgovina z odpadki
 • Smernice za pregon kaznivih dejanj v zvezi z odpadki
 • Uporaba forenzične analize podatkov
 • Metodologija ocenjevanja za merjenje vpliva novih politik na svetovno trgovino z odpadki
 • Obvestila o kaznivih dejanjih, povezanih z odpadki
 • 4 večagencijske dogodke za usposabljanje in 8 spletnih seminarjev

Na konferenci, ki se je udeležilo 144 predstavnikov iz 37 držav ter predstavniki Interpola, WCO, UNEP, AECAN, OLAF in Evropske komisije, so razpravljali tudi o zapuščini in možnostih za nadgradnjo izdelkov in mrež, razvitih v okviru projekta WasteForce.

Ključne opombe

Konferenco so odprli naslednji glavni govorniki:

 • Rolph Payet, izvršni sekretar Baselske, Rotterdamske in Stockholmske konvencije
 • Gr. Rory Corcoran, pomočnik direktorja v poddirektoratu za nezakonite trge pri Interpolu
 • Klavdija Korthals, uradnica za politiko pri Evropski komisiji, Generalni direktorat za pravosodje
 • Gr. Éric Figliolia, kontaktna točka za okoljski kriminal pri Eurojustu
Payet wasteforce
Dr. Rolph Payet (izvršni sekretar Baselske, Rotterdamske in Stockholmske konvencije) pri svojem osrednjem govoru

Nekaj skupnih izjav je bilo o potrebi po učinkovitem izvrševanju, operativnem usklajevanju in bolj odvračilnih kaznih za kazniva dejanja, povezana s kaznivimi dejanji v zvezi z odpadki. Po uvodni predstavitvi projekta WasteForce, ki jo je opravila Nancy Isarin (koordinatorka projekta WasteForce), pa je potekala interaktivna panelna razprava, v kateri so sodelovali:

 • Tatiana Terekhova (programska uradnica, Sekretariat Baselske, Rotterdamske in Stockholmske konvencije)
 • Gael de Rotalier (uradnik za politiko, Evropska komisija/DG za okolje)
 • .
 • Gr. Rory Corcoran (pomočnik direktorja v poddirektoratu za nezakonite trge, INTERPOL)
 • Gr. Éric Figliolia (kontaktna točka za okoljski kriminal, Eurojust)

Panelisti so delili svoje poglede na distributivno pravičnost, prednostne naloge za premik k ustavitvi nezakonite trgovine z odpadki in na to, kaj njihove organizacije počnejo za reševanje komunikacijskih izzivov v boju proti nezakoniti trgovini z odpadki.

Vplivi projekta

Na konferenci je Elisabete Matos (državno tožilstvo, Portugalska) spregovorila o uspehu, ki ga je usposabljanje WasteForce zdaj privedlo do okrepljenega boja proti nezakoniti trgovini z odpadki in ravnanju z njimi v okviru portugalskega kazenskega prava. Suzana Zornada-Vrabec (Pristaniška uprava Koper, Slovenija) je omenila dodano vrednost orodij WasteForce za praktično uporabo v mednarodnem pristanišču Koper. Gospa Fenny Wong Nyuk Yin (Oddelek za okolje Ministrstva za okolje Malezije) pa je predstavila kratek videoposnetek o vrednosti evropskega in azijskega sodelovanja, ki ga je omogočil WasteForce.

V razpravah v ločenih skupinah, ki so jih vodili konzorcijski partnerji, so potekale poglobljene razprave, da bi razumeli, katere vrzeli so bile s projektom odpravljene in katere je treba odpraviti v prihodnje.

Nasledovanje

Nancy Isarin je na zaključnem zasedanju poudarila potrebo po usklajevanju projektov in pobud na temo kaznivih dejanj, povezanih z odpadki, na ravni EU. Udeleženci so poudarili potrebo po ohranjanju razpoložljivih orodij, njihovem posodabljanju in nadaljnji izboljšavi. Nadaljnje dejavnosti bi morale vključevati več usposabljanja, tako za novince kot tudi za strokovnjake. Na koncu je bilo na konferenci močno priporočeno, da se gradi na vzpostavljenih stikih in mrežah v okviru tega projekta.

Glejte videoposnetek projekta WasteForce

 

 

Daljše branje

izvor: WasteForce

Subscribe to our newsletter