IMPEL Logo

WasteForcen "Watch the Waste" -konferenssin loppuviesti: Pidä vauhtia yllä

13 May, 2021

Vauhdin säilyttäminen

Jätteisiin liittyvää laitonta toimintaa on monenlaista. WasteForce-hankkeen tavoitteena on puuttua tähän lisäämällä ympäristönsuojeluviranomaisten valmiuksia laittoman jätekaupan katkaisemiseksi. WasteForce-hankkeessa on suunniteltu laaja valikoima välineitä ja resursseja, joiden avulla poliittisten päättäjien, sääntelyviranomaisten, tarkastajien, tutkijoiden ja syyttäjien on helpompi torjua jäterikollisuutta.

WasteForcen loppukonferenssissa (verkossa) perjantaina 7. toukokuuta 2021 esiteltiin näitä välineitä ja valmiuksien kehittämistoimia, muun muassa:

 • Metodologia jätteiden salakuljetuksesta aiheutuvien taloudellisten vahinkojen laskemiseksi
 • .
 • Jäterikosten syytteeseenpanoa koskevat ohjeet
 • Rikosteknisen data-analyysin käyttö
 • Arviointimenetelmä, jolla mitataan uusien politiikkojen vaikutusta maailmanlaajuiseen jätekauppaan
 • Jäterikosilmoitukset
 • 4 moniviranomaiskoulutustapahtumaa ja 8 webinaaria

Konferenssissa, johon osallistui 144 edustajaa 37 maasta sekä Interpolin, WCO:n, UNEP:n, AECAN:n, OLAF:n ja Euroopan komission edustajia, keskusteltiin myös WasteForce-hankkeessa kehitettyjen tuotteiden ja verkostojen perinnöstä ja mahdollisuuksista hyödyntää niitä.

Konferenssissa käsiteltiin myös WasteForce-hankkeessa kehitettyjä tuotteita ja verkostoja.

Keynotes

Konferenssin avasivat seuraavat pääpuhujat:

 • Rolph Payet, Baselin Rotterdamin ja Tukholman yleissopimusten toimeenpaneva sihteeri
 • Rory Corcoran, apulaisjohtaja, laittomien markkinoiden alajaosto, INTERPOL
 • .
 • Claudia Korthals, Euroopan komission oikeusasioiden pääosaston poliittinen asiantuntija
 • .
 • Hra Éric Figliolia, ympäristörikollisuuden yhteyspiste, Eurojust
Payet jätevoima
Dr. Rolph Payet (Baselin, Rotterdamin ja Tukholman yleissopimusten toimeenpaneva sihteeri) pitämässä pääpuhettaan

Tarpeet tehokkaalle täytäntöönpanolle, operatiiviselle koordinoinnille ja varoittavammille seuraamuksille jäterikoksista olivat joitakin yhteisiä kannanottoja. Sen jälkeen, kun Nancy Isarin (WasteForce-hankkeen koordinaattori) esitteli WasteForce-hanketta, käytiin vuorovaikutteinen paneelikeskustelu, jossa keskusteltiin:

 • Tatiana Terekhova (ohjelma-asiantuntija, Baselin, Rotterdamin ja Tukholman yleissopimusten sihteeristö)
 • .
 • Gael de Rotalier (politiikka-asiantuntija, Euroopan komissio, ympäristöasioiden pääosasto)
 • .
 • Rory Corcoran (apulaisjohtaja, laittomien markkinoiden alajaosto, INTERPOL)
 • .
 • Mr. Éric Figliolia (ympäristörikollisuuden yhteyshenkilö, Eurojust)

Panelistit kertoivat näkemyksiään jakoperusteisesta oikeudesta, painopistealueista, joiden avulla voidaan siirtyä laittoman jätekaupan pysäyttämiseen, ja siitä, mitä heidän järjestönsä tekevät vastatakseen laittoman jätekaupan torjuntaan liittyviin viestintähaasteisiin.

Hankkeen vaikutukset

Konferenssissa kuultiin Elisabete Matosin (Portugalin yleinen syyttäjälaitos) kertomus siitä, miten WasteForce-koulutus on nyt johtanut menestykseen, sillä se on lisännyt laittoman jätekaupan ja jätehuollon torjuntaa Portugalin rikoslainsäädännön avulla. Suzana Zornada-Vrabec (Koperin satamaviranomainen, Slovenia) mainitsi WasteForcen välineiden lisäarvon käytännön käytössä Koperin kansainvälisessä satamassa. Fenny Wong Nyuk Yin (Malesian ympäristöministeriön ympäristöosasto) esitteli lyhyen videon WasteForcen mahdollistaman eurooppalaisen ja aasialaisen yhteistyön arvosta.

Konsortiokumppaneiden johtamissa ryhmäkeskusteluissa käytiin syvällisiä keskusteluja siitä, mitä puutteita hankkeessa on käsitelty ja mitä on vielä käsiteltävä tulevaisuudessa.

Konsortiokumppaneiden johtamissa ryhmäkeskusteluissa käytiin syvällisiä keskusteluja siitä, mitä puutteita hankkeessa on käsitelty ja mitä puutteita on vielä käsiteltävä tulevaisuudessa.

Jatkotoimet

Lopetusistunnossa Nancy Isarin korosti tarvetta koordinoida EU:n tasolla hankkeita ja aloitteita, jotka koskevat jätteisiin liittyvää rikollisuutta. Osallistujat korostivat, että välineet on pidettävä saatavilla ja ajan tasalla ja että niitä on kehitettävä edelleen. Jatkotoimiin olisi kuuluttava enemmän koulutusta sekä uusille tulokkaille että asiantuntijoille. Lopuksi konferenssissa suositeltiin vahvasti, että tämän hankkeen puitteissa luotujen yhteyksien ja verkostojen pohjalta rakennetaan uusia yhteyksiä.

Katso WasteForce-hankkeen video

.

 

 

Lisälukemista

lähde: WasteForce

Subscribe to our newsletter