IMPEL Logo

WasteForce "Watch the Waste"-konferenceens sidste budskab: Hold momentum

13 May, 2021

Holder momentum

Illegale aktiviteter med affald antager mange former. WasteForce-projektet har til formål at tackle dette ved at styrke miljøhåndhævelsesmyndighedernes kapacitet i deres bestræbelser på at afbryde den ulovlige affaldshandel. Under WasteForce-projektet er der udviklet en omfattende række værktøjer og ressourcer, der er specielt designet til at gøre det lettere for politiske beslutningstagere, tilsynsmyndigheder, inspektører, efterforskere og anklagere at bekæmpe affaldskriminalitet.

Under den afsluttende WasteForce-konference (online) fredag den 7. maj 2021 blev disse værktøjer og kapacitetsopbygningsaktiviteter præsenteret, herunder:

 • En metode til beregning af den økonomiske skade, som affaldshandel medfører
 • Vejledning om retsforfølgning af affaldskriminalitet
 • Anvendelsen af kriminalteknisk dataanalyse
 • En vurderingsmetode til at måle virkningen af nye politikker på den globale affaldshandel
 • Alarmer om affaldskriminalitet
 • 4 uddannelsesarrangementer for flere myndigheder og 8 webinarer

På konferencen, hvor 144 repræsentanter fra 37 lande og repræsentanter fra Interpol, WCO, UNEP, AECAN, OLAF og Europa-Kommissionen deltog, drøftede man også arven og mulighederne for at bygge videre på de produkter og netværk, der er udviklet under WasteForce-projektet.

Keynotes

Konferencen blev åbnet af følgende hovedtalere:

 • Mr. Rolph Payet, eksekutivsekretær for Basel-, Rotterdam- og Stockholm-konventionerne
 • Rory Corcoran, vicedirektør i underdirektoratet for ulovlige markeder, INTERPOL
 • Mr. Éric Figliolia, kontaktpunkt for miljøkriminalitet, Eurojust
Payet wasteforce
Dr. Rolph Payet (eksekutivsekretær for Basel-, Rotterdam- og Stockholm-konventionerne) holder sin hovedtale

Behovet for effektiv håndhævelse, operationel koordinering og mere afskrækkende sanktioner for overtrædelser af affaldskriminalitet var nogle af de fælles udsagn. Og efter en introduktion til WasteForce-projektet ved Nancy Isarin (WasteForce-projektkoordinator) fandt der en interaktiv paneldiskussion sted med:

 • Tatiana Terekhova (programmedarbejder, Basel-, Rotterdam- og Stockholm-konventionernes sekretariat)
 • Mr. Gael de Rotalier (politisk embedsmand, Europa-Kommissionen/DG Miljø)
 • Rory Corcoran (vicedirektør i underdirektoratet for ulovlige markeder, INTERPOL)
 • Mr. Éric Figliolia (kontaktpunkt for miljøkriminalitet, Eurojust)

Panelisterne delte deres synspunkter om fordelingsretfærdighed, prioriteter for at gennemføre et skifte for at stoppe den ulovlige handel med affald, og hvad deres organisationer gør for at tackle kommunikationsudfordringer i forbindelse med håndteringen af ulovlig handel med affald.

Projekt’s virkninger

Konferencen hørte Elisabete Matos (anklagemyndigheden, Portugal) om den succes, som WasteForce-uddannelsen nu har ført til øget bekæmpelse af ulovlig handel og håndtering af affald gennem portugisisk strafferet. Suzana Zornada-Vrabec (Koper havnemyndighed, Slovenien) nævnte merværdien af WasteForce-værktøjerne til praktisk brug i den internationale havn i Koper. Og Fenny Wong Nyuk Yin (Miljøministeriet i Malaysia) præsenterede en kort video om værdien af det europæiske og asiatiske samarbejde, som WasteForce har fremmet.

I gruppedrøftelser, der blev ledet af konsortiepartnerne, fandt der dybtgående drøftelser sted for at forstå, hvilke mangler der er blevet afhjulpet af projektet, og hvilke der fortsat skal afhjælpes i fremtiden.

Opfølgning

Under det afsluttende møde understregede Nancy Isarin behovet for koordinering på EU-plan af projekter og initiativer om affaldskriminalitet. Deltagerne fremhævede behovet for at holde værktøjerne tilgængelige og ajour og for yderligere forbedring af værktøjerne. Opfølgningsaktiviteterne bør omfatte mere uddannelse, både for nybegyndere og specialister. Endelig blev det på konferencen kraftigt anbefalet at bygge videre på de kontakter og netværk, der er etableret under dette projekt.

Se videoen om WasteForce-projektet

 

 

Videre læsning

Kilde: WasteForce

Subscribe to our newsletter