IMPEL Logo

Závěrečné poselství konference WasteForce "Watch the Waste": Udržujte tempo

13 May, 2021

Udržení tempa

Nelegální činnosti s odpady mají mnoho podob. Cílem projektu WasteForce je řešit tuto problematiku posílením kapacit orgánů odpovědných za prosazování práva v oblasti životního prostředí v jejich úsilí o narušení nelegálního obchodu s odpady. V rámci projektu WasteForce byla speciálně navržena rozsáhlá řada nástrojů a zdrojů, které mají tvůrcům politik, regulačním orgánům, inspektorům, vyšetřovatelům a státním zástupcům usnadnit potírání trestné činnosti v oblasti odpadů.

Během závěrečné konference projektu WasteForce (online) v pátek 7. května 2021 byly tyto nástroje a aktivity na budování kapacit představeny, včetně:

 • Metodika pro výpočet ekonomických škod způsobených obchodováním s odpady
 • .
 • Pokyny pro stíhání trestné činnosti v oblasti odpadů
 • Využití forenzní analýzy dat
 • Metodika hodnocení pro měření dopadu nových politik na celosvětový obchod s odpady
 • Upozornění na trestnou činnost v oblasti odpadů
 • 4 školení pro více agentur a 8 webinářů

Konference, které se zúčastnilo 144 zástupců z 37 zemí a zástupci Interpolu, WCO, UNEP, AECAN, OLAF a Evropské komise, se rovněž zabývala dědictvím a možnostmi, jak navázat na produkty a sítě vytvořené v rámci projektu WasteForce.

Klíčové poznámky

Konferenci zahájili následující hlavní řečníci:

 • Pan Rolph Payet, výkonný tajemník Basilejské rotterdamské úmluvy a Stockholmské úmluvy
 • Pan Rory Corcoran, zástupce ředitele v podřízeném ředitelství pro nezákonné trhy, INTERPOL
 • Paní Claudia Korthals, politická úřednice Evropské komise, GŘ pro spravedlnost
 • Pan Éric Figliolia, kontaktní osoba pro environmentální kriminalitu, Eurojust
Payet wasteforce
Dr. Rolph Payet (výkonný tajemník Basilejské, Rotterdamské a Stockholmské úmluvy) při svém hlavním projevu
.

Mezi společná prohlášení patřila potřeba účinného prosazování, operativní koordinace a odrazujících trestů za trestné činy v oblasti odpadů. A po představení projektu WasteForce paní Nancy Isarin (koordinátorka projektu WasteForce) proběhla interaktivní panelová diskuse, které se zúčastnili:

 • Paní Tatiana Terekhová (programová úřednice, sekretariát Basilejské, Rotterdamské a Stockholmské úmluvy)
 • Pan Gael de Rotalier (politický úředník, Evropská komise/GŘ pro životní prostředí)
 • .
 • Pan Rory Corcoran (asistent ředitele v subředitelství pro nezákonné trhy, INTERPOL)
 • .
 • Pan Éric Figliolia (kontaktní osoba pro environmentální kriminalitu, Eurojust)

Panelisté se podělili o své názory na distributivní spravedlnost, priority, které je třeba změnit, aby se zastavil nelegální obchod s odpady, a o to, co jejich organizace dělají pro řešení komunikačních problémů v boji proti nelegálnímu obchodu s odpady.

Dopady projektu’na životní prostředí

Na konferenci vystoupila paní Elisabete Matos (Státní zastupitelství, Portugalsko), která informovala o úspěchu, který nyní školení WasteForce přineslo, a to v podobě zvýšeného boje proti nelegálnímu obchodu s odpady a nakládání s nimi prostřednictvím portugalského trestního práva. Paní Suzana Zornada-Vrabec (Přístavní úřad Koper, Slovinsko) zmínila přidanou hodnotu nástrojů WasteForce pro praktické využití v mezinárodním přístavu Koper. A krátké video představila paní Fenny Wong Nyuk Yin (Ministerstvo životního prostředí Malajsie) o hodnotě evropské – asijské spolupráce, kterou WasteForce usnadnil.

V rámci diskusí v rozdělených skupinách, které vedli partneři konsorcia, proběhly hloubkové diskuse, jejichž cílem bylo pochopit, které nedostatky byly v rámci projektu odstraněny a které je třeba ještě v budoucnu odstranit.

Pokračování

Nancy Isarinová během závěrečného zasedání zdůraznila potřebu koordinace projektů a iniciativ na téma trestné činnosti v oblasti odpadů na úrovni EU. Účastníci zdůraznili potřebu udržovat dostupné nástroje, aktualizovat je a dále je zdokonalovat. Následné aktivity by měly zahrnovat více školení, a to jak pro nováčky, tak pro odborníky. Závěrem konference důrazně doporučila navázat na kontakty a sítě vytvořené v rámci tohoto projektu.

Podívejte se na video projektu WasteForce

 

 

Další čtení

zdroj: WasteForce

Subscribe to our newsletter