IMPEL Logo

A végrehajtás kihívásai 2021 jelentés már elérhető

04 Oct, 2022

A végrehajtási kihívás célja az uniós környezetvédelmi jog végrehajtása során felmerülő kihívások, valamint a jogérvényesítés akadályainak feltárása. A Implementation Challenge 2021 jelentés egy olyan felmérés nyomán készült, amely az európai környezetvédelmi jog végrehajtói számára volt nyitott.

A felmérés a környezetvédelmi jog alkalmazásával és végrehajtásával kapcsolatos gyakorlati kihívásokra összpontosított a gyakorlati szakemberek számára Európa-szerte. Az eredmények számos, a végrehajtás kihívásaival, valamint a megfelelés akadályaival kapcsolatos kérdésre világítottak rá számos területen, például a hulladék, a víz, a szennyezés, az éghajlatváltozás, a személyzeti nehézségek, valamint a kapacitásépítés, a képzés és a tudáscsere területén.   

Az eredmények több szempontból is segíthetik az IMPEL-t:

  • Azzal, hogy bizonyítékot szolgáltatnak arra, hogy vannak olyan tartósan fennálló problémák, amelyekkel foglalkozni kell. A legegyértelműbb példák, amelyeket az IMPEL nem tud közvetlenül befolyásolni, a személyzeti nehézségekkel kapcsolatosak (munkaerőhiány, képzés hiánya, növekvő munkaterhelés), de az is világos, hogy vannak olyan tartós problémák, ahol az előrehaladás lassú egyes munkaterületeken, például a hulladékok, a környezeti bűncselekmények kezelése és az összetett jogszabályok kezelése terén, ahol az IMPEL hatással lehetne a munkára.
  • A válaszadók szinte minden területen azt mondták, hogy több képzés/irányítás lenne hasznos. A válaszok szerint a projektekben való együttműködés és a szakértői cserék elősegítése jól működne.  
  • Ez az első felmérés, amelyben az éghajlatváltozás szerepelt, és nagyon hasznos információkat hozott, többek között arról, hogy a szervezetek milyen különböző módon kezdik az éghajlatváltozást mint témát beépíteni a munkájukba, például a szén-dioxid-kibocsátás csökkentését célzó nemzeti éghajlatvédelmi tervek kidolgozásában való részvétellel. A proaktív megközelítés és a hatóságok éghajlatváltozással kapcsolatos felelősségének egyértelmű meghatározása kulcsfontosságú lesz a jövőbeli célok eléréséhez. 

A teljes jelentés elérhető

Implementation Challenge 2021 Report


A teljes jelentés elérhető


.

Subscribe to our newsletter