IMPEL Logo

Het verslag over de uitdagingen bij de uitvoering 2021 is nu beschikbaar

04 Oct, 2022

Het doel van de Implementation Challenge is het identificeren van uitdagingen bij de tenuitvoerlegging van de EU-milieuwetgeving en van belemmeringen voor de handhaving ervan. Het verslag van de Implementation Challenge 2021 volgt op een enquête die openstond voor degenen die het milieurecht in Europa uitvoeren.

Deze enquête richtte zich op de praktische uitdagingen in verband met de toepassing en uitvoering van het milieurecht door praktijkmensen in heel Europa. De resultaten brachten een aantal problemen aan het licht met betrekking tot de uitdagingen bij de uitvoering en de belemmeringen voor de naleving, op een aantal gebieden zoals afval, water, verontreiniging, klimaatverandering, personeelsproblemen en capaciteitsopbouw, opleiding en kennisuitwisseling.   

De resultaten kunnen IMPEL op een aantal manieren helpen:

  • Door aan te tonen dat er hardnekkige problemen zijn die moeten worden aangepakt. De duidelijkste voorbeelden en iets waar IMPEL niet direct vat op heeft, zijn personeelsproblemen (gebrek aan personeel, gebrek aan opleiding, toenemende werkdruk), maar het is ook duidelijk dat er hardnekkige problemen zijn waarbij slechts langzaam vooruitgang wordt geboekt op bepaalde werkterreinen, zoals afval, de aanpak van milieucriminaliteit en het omgaan met complexe wetgeving, waarop IMPEL invloed zou kunnen uitoefenen.
  • Op bijna alle gebieden zeiden de respondenten dat meer opleiding/begeleiding nuttig zou zijn. Uit de antwoorden bleek dat samenwerking bij projecten en uitwisseling van deskundigen in dit verband goed zouden werken.  
  • Dit is de eerste enquête waarin Klimaatverandering aan bod komt, en zij leverde zeer nuttige informatie op, zoals de verschillende manieren waarop organisaties klimaatverandering als thema in hun werk beginnen op te nemen, bijvoorbeeld door deel te nemen aan de opstelling van nationale klimaatplannen om hun koolstofvoetafdruk te verminderen. Een proactieve aanpak en duidelijke verantwoordelijkheden voor de autoriteiten met betrekking tot klimaatverandering zijn essentieel om de toekomstige doelstellingen te halen. 

Het volledige rapport is beschikbaar

Implementation Challenge 2021 Report


Subscribe to our newsletter