IMPEL Logo

Raport "Wyzwania wdrożeniowe 2021" jest już dostępny

04 Oct, 2022

Celem Implementation Challenge jest identyfikacja wyzwań w zakresie wdrażania unijnego prawa ochrony środowiska, jak również barier w jego egzekwowaniu. Raport Implementation Challenge 2021 jest kontynuacją badania, które było otwarte dla osób wdrażających prawo ochrony środowiska w Europie.

Badanie to koncentrowało się na praktycznych wyzwaniach związanych ze stosowaniem i wdrażaniem prawa ochrony środowiska przez praktyków w całej Europie. Wyniki zwróciły uwagę na szereg kwestii związanych z wyzwaniami związanymi z wdrażaniem prawa, jak również z barierami w przestrzeganiu prawa, w wielu dziedzinach, takich jak odpady, woda, zanieczyszczenia, zmiany klimatu, trudności kadrowe oraz budowanie potencjału, szkolenia i wymiana wiedzy.

 • Wyniki mogą pomóc organizacji IMPEL na kilka sposobów:

  • Dostarczając dowodów, że istnieją trwałe problemy, którymi należy się zająć. Najwyraźniejsze przykłady, których IMPEL nie może bezpośrednio kontrolować, dotyczą trudności kadrowych (brak personelu, brak szkoleń, rosnące obciążenie pracą), ale jasne jest również, że istnieją stałe problemy, w których postępy są powolne w niektórych obszarach pracy, takich jak odpady, zwalczanie przestępstw przeciwko środowisku i zajmowanie się skomplikowanymi przepisami, na które IMPEL mogłaby mieć wpływ. Odpowiedzi wskazywały na współpracę przy projektach i ułatwianie wymiany ekspertów.
  • To pierwsze badanie, w którym uwzględniono zmiany klimatu, przyniosło kilka naprawdę użytecznych informacji, w tym o różnych sposobach, w jakie organizacje zaczynają włączać zmiany klimatu jako temat do swojej pracy, na przykład uczestnicząc w tworzeniu krajowych planów klimatycznych mających na celu zmniejszenie śladu węglowego. Przyjęcie proaktywnego podejścia i jasne określenie obowiązków władz w odniesieniu do zmian klimatycznych będzie kluczowe dla osiągnięcia przyszłych celów. 

  Pełny raport jest dostępny

  Raport z Wyzwania Wdrożeniowego 2021


  .

Subscribe to our newsletter