IMPEL Logo

Poročilo o izzivih pri izvajanju za leto 2021 je zdaj na voljo

04 Oct, 2022

Namen izziva na področju izvajanja je opredeliti izzive pri izvajanju okoljske zakonodaje EU in ovire pri njenem izvrševanju. Poročilo Izziv za izvajanje 2021 je nastalo na podlagi ankete, ki je bila namenjena tistim, ki izvajajo okoljsko pravo v Evropi.

Ta anketa se je osredotočila na praktične izzive, povezane z uporabo in izvajanjem okoljskega prava s strani izvajalcev po vsej Evropi. Rezultati so izpostavili številna vprašanja v zvezi z izzivi pri izvajanju ter ovirami za skladnost na različnih področjih, kot so odpadki, voda, onesnaževanje, podnebne spremembe, kadrovske težave ter krepitev zmogljivosti, usposabljanje in izmenjava znanja.   

Razultati lahko skupini IMPEL pomagajo na več načinov:

  • Z zagotovitvijo dokazov, da obstajajo stalna vprašanja, ki jih je treba obravnavati. Najbolj jasni primeri in nekaj, česar IMPEL ne more neposredno nadzorovati, se nanašajo na težave s kadri (pomanjkanje osebja, pomanjkanje usposabljanja, naraščajoče delovne obremenitve), vendar je tudi jasno, da obstajajo vztrajna vprašanja, pri katerih je napredek počasen na nekaterih področjih dela, kot so odpadki, boj proti okoljskemu kriminalu in obravnavanje zapletene zakonodaje, kjer bi IMPEL lahko vplival.
  • Na skoraj vseh področjih so vprašani navedli, da bi bilo koristno več usposabljanja/navodil. Odgovori so pokazali, da bi se pri tem dobro obneslo sodelovanje pri projektih in omogočanje izmenjave strokovnjakov.  
  • To je prva raziskava, v kateri so bile predstavljene podnebne spremembe, in prinesla je nekaj zelo koristnih informacij, vključno z različnimi načini, kako organizacije začenjajo vključevati podnebne spremembe kot temo v svoje delo, na primer sodelovanje pri oblikovanju nacionalnih podnebnih načrtov, katerih cilj je zmanjšati ogljični odtis. Pri doseganju prihodnjih ciljev bosta ključnega pomena proaktivni pristop in jasna opredelitev odgovornosti organov v zvezi s podnebnimi spremembami. 

Polno poročilo je na voljo

Implementation Challenge 2021 Report


Subscribe to our newsletter