IMPEL Logo

Rapport om gennemførelsesudfordringer 2021 er nu tilgængelig

04 Oct, 2022

Formålet med implementeringsudfordringen er at identificere udfordringer i forbindelse med gennemførelsen af EU's miljølovgivning samt hindringer for håndhævelsen af den. Implementation Challenge 2021-rapporten er en opfølgning af en undersøgelse, som var åben for dem, der gennemfører miljølovgivningen i Europa.

Denne undersøgelse fokuserede på de praktiske udfordringer i forbindelse med praktikeres anvendelse og gennemførelse af miljølovgivningen i hele Europa. Resultaterne fremhævede en række spørgsmål vedrørende udfordringerne i forbindelse med gennemførelsen samt hindringer for overholdelse på en række områder som affald, vand, forurening, klimaændringer, personalevanskeligheder og kapacitetsopbygning, uddannelse og vidensudveksling.   

Resultaterne kan hjælpe IMPEL på en række måder:

  • ved at give dokumentation for, at der er vedvarende problemer, der skal løses. De tydeligste eksempler og noget, som IMPEL ikke kan kontrollere direkte, vedrører personaleproblemer (mangel på personale, manglende uddannelse, stigende arbejdsbyrde), men det er også klart, at der er vedvarende problemer, hvor fremskridtene går langsomt inden for nogle arbejdsområder, f.eks. affald, håndtering af miljøkriminalitet og håndtering af kompleks lovgivning, hvor IMPEL kunne have en indflydelse.
  • På næsten alle områder sagde respondenterne, at mere uddannelse/vejledning ville være nyttigt. Svarene viste, at samarbejde om projekter og fremme af ekspertudvekslinger ville fungere godt i denne henseende.
  • Dette er den første undersøgelse, som klimaændringer har været med i, og den gav nogle virkelig nyttige oplysninger, herunder de forskellige måder, hvorpå organisationer begynder at indarbejde klimaændringer som et emne i deres arbejde, f.eks. ved at deltage i udarbejdelsen af nationale klimaplaner, der sigter mod at reducere CO2-fodaftrykket. En proaktiv tilgang og en klar ansvarsfordeling mellem myndighederne i forbindelse med klimaændringer vil være afgørende for at nå de fremtidige mål.

Den fulde rapport er tilgængelig

Implementation Challenge 2021 Report


Subscribe to our newsletter