IMPEL Logo

Aruanne "Rakendamise väljakutsed 2021" on nüüd saadaval

04 Oct, 2022

Kohtumise eesmärk on tuvastada ELi keskkonnaõiguse rakendamisel esinevad probleemid ja takistused selle jõustamisel. Implementation Challenge 2021 aruanne on jätkuks küsitlusele, mis oli avatud neile, kes rakendavad keskkonnaõigust Euroopas.

Küsitluses keskenduti praktilistele probleemidele, mis on seotud keskkonnaõiguse kohaldamise ja rakendamisega praktikute poolt kogu Euroopas. Tulemused tõid esile mitmeid probleeme, mis on seotud rakendamise väljakutsetega, samuti takistusi nõuete täitmisel mitmes valdkonnas, nagu jäätmed, vesi, saaste, kliimamuutused, personaliprobleemid ja suutlikkuse suurendamine, koolitus ja teadmiste vahetus.   

Tulemused võivad IMPELi aidata mitmel viisil:

  • Teenes tõendeid, et on püsivaid probleeme, millega tuleb tegeleda. Kõige selgemad näited ja midagi, mida IMPEL ei saa otseselt kontrollida, on seotud personaliprobleemidega (töötajate vähesus, koolituse puudumine, suurenev töökoormus), kuid on ka selge, et on püsivaid probleeme, kus edusammud on aeglased mõnes töövaldkonnas, nagu jäätmed, keskkonnakuritegudega tegelemine ja keeruliste õigusaktidega tegelemine, kus IMPELil võiks olla mõju.
  • Vaidalt kõigis valdkondades ütlesid vastajad, et rohkem koolitust/juhiseid oleks abiks. Vastused näitasid, et koostööprojektid ja ekspertide vahetuse hõlbustamine aitaksid hästi kaasa sellele.  
  • See on esimene uuring, milles kliimamuutused osalesid, ja see andis tõesti kasulikku teavet, sealhulgas erinevaid viise, kuidas organisatsioonid on hakanud kliimamuutusi kui teemat oma töösse lülitama, näiteks osalemine riiklike kliimakavade koostamises, mille eesmärk on vähendada süsiniku jalajälge. Tulevaste eesmärkide saavutamisel on võtmetähtsusega ennetav lähenemisviis ja ametiasutuste kohustuste selgus seoses kliimamuutustega. 

Täielik aruanne on kättesaadav

Implementation Challenge 2021 Report


.

Subscribe to our newsletter