IMPEL Logo

KONSULTANTO PASLAUGŲ PASIŪLYMAS KONSULTANTUI GYVENIMO PROWHIBIT PROJEKTO RĖMIME

01 Jul, 2021

PROWhiBIT yra Europos LIFE finansuojamas projektas, kurio pagrindinis tikslas - prisidėti prie žiedinės ekonomikos paketo, atliekų tvarkymo principų ir vampyrų, tikslų ir užkirsti kelią nusikaltimams, susijusiems su aplinkosauginėmis atliekomis, juos aptikti ir nutraukti. Vykdant projektą reikia “Ataskaita apie dabartinę padėtį tarptautiniu lygmeniu, susijusią su nusikaltimais, susijusiais su aplinkosauginėmis atliekomis (angl. Environmental Waste Crime - EWC) ”.

Todėl IMPEL ieško paslaugų teikėjo, kuris parengtų ataskaitą apie dabartinę padėtį tarptautiniu lygmeniu, susijusią su nusikaltimais, susijusiais su aplinkosauginėmis atliekomis (EWC). Ataskaita turėtų būti pateikta iki 2021 m. rugpjūčio pabaigos.

Daugiau informacijos rasite PROWhiBIT paslaugos skelbimo svetainėje, kuri išplėsta

Paraiškos priimamos iki liepos 23 d. 23.59 val.  Paraiškas reikia siųsti adresu: info@impel.eu

Subscribe to our newsletter