IMPEL Logo

SERVICE ADVERT FOR KONSULENTEN I RAMMEN FOR LIFE PROWhiBIT-PROJEKTET

01 Jul, 2021

PROWhiBIT er et europæisk LIFE-finansieret projekt med et overordnet mål om at bidrage til pakken om cirkulær økonomi, affaldshåndteringsprincipper & mål og forebygge, opdage og forstyrre miljøaffaldskriminalitet. Inden for projektet er der behov for at “rapportere om den aktuelle situation på internationalt plan for miljøaffaldskriminalitet (EWC)”.

For yderligere oplysninger henvises til PROWhiBIT Service Advert website extended

Søgningsfristen er 23:59 den 23. juli.  Ansøgninger skal sendes til: info@impel.eu

Subscribe to our newsletter