IMPEL Logo

DIENSTVERLENING VOOR CONSULTANT IN HET KADER VAN HET LIFE PROWIT PROJECT

01 Jul, 2021

PROWhiBIT is een Europees LIFE gefinancierd project met als overkoepelend doel bij te dragen aan het pakket circulaire economie, afvalbeheer principes & doelstellingen en het voorkomen, opsporen en verstoren van Milieu Afvalcriminaliteit. Binnen het project is er de behoefte om “Rapporteren over de huidige stand van zaken op internationaal niveau voor Environmental Waste Crime (EWC)”.

Daarom is IMPEL op zoek naar een dienstverlener die een rapport kan schrijven over de huidige stand van zaken op internationaal niveau met betrekking tot milieucriminaliteit. Het rapport moet eind augustus 2021 worden opgeleverd.

Voor meer informatie zie de PROWhiBIT Service Advert website uitgebreid

De uiterste sollicitatiedatum is 23.59 uur op 23 juli.  Sollicitaties moeten worden ingediend bij: info@impel.eu

Subscribe to our newsletter