IMPEL Logo

DOBAVA STORITEV ZA SVETOVALCA V OKVIRU PROJEKTA LIFE PROWHIBIT

01 Jul, 2021

PROWhiBIT je evropski projekt, ki ga financira program LIFE in katerega glavni cilj je prispevati k svežnju o krožnem gospodarstvu, načelom in ciljem ravnanja z odpadki ter preprečevati, odkrivati in preprečevati kazniva dejanja v zvezi z okoljskimi odpadki. V okviru projekta je treba “poročati o trenutnem stanju na mednarodni ravni na področju kaznivih dejanj v zvezi z okoljskimi odpadki (EWC)”.

Impel zato išče ponudnika storitev za pripravo poročila o trenutnem stanju na mednarodni ravni na področju kaznivih dejanj v zvezi z okoljskimi odpadki (EWC). Poročilo mora biti oddano do konca avgusta 2021.

Za več informacij si oglejte PROWhiBIT Service Advert website extended

Prijavni rok je 23. julij ob 23:59.  Prijave pošljite na naslov: info@impel.eu

Subscribe to our newsletter