IMPEL Logo

ДОГОВОР ЗА УСЛУГА ЗА КОНСУЛТАНТ В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТА LIFE PROWHIBIT

01 Jul, 2021

PROWhiBIT е европейски проект, финансиран по програмата LIFE, чиято основна цел е да допринесе за пакета за кръгова икономика, принципите за управление на отпадъците и целите за предотвратяване, разкриване и пресичане на престъпленията с отпадъци в околната среда. В рамките на проекта е необходимо да се “Докладва за текущото състояние на международно ниво на престъпленията, свързани с отпадъци в околната среда (EWC)”.

Вследствие на това IMPEL търси доставчик на услуги, който да напише доклад за текущото състояние на международно ниво на престъпността, свързана с отпадъците в околната среда (EWC). Докладът трябва да бъде предоставен до края на август 2021 г.

За повече информация вижте Уебсайтът за обяви за услуги на PROWhiBIT, разширен

Краен срок за кандидатстване е 23:59 ч. на 23 юли.  Кандидатурите следва да се изпращат на адрес: info@impel.eu

Subscribe to our newsletter