IMPEL Logo

ADVERT NA SLUŽBY PRO KONZULTANTY V RÁMCI PROJEKTU LIFE PROWhiBIT

01 Jul, 2021

PROWhiBIT je evropský projekt financovaný z programu LIFE, jehož hlavním cílem je přispět k balíčku oběhového hospodářství, zásadám a cílům v oblasti nakládání s odpady a předcházet trestné činnosti v oblasti životního prostředí, odhalovat ji a narušovat. V rámci projektu je potřeba “Podat zprávu o současném stavu na mezinárodní úrovni v oblasti environmentální kriminality v oblasti odpadů (EWC)”.

V důsledku toho hledá IMPEL poskytovatele služeb, který by vypracoval zprávu o současném stavu na mezinárodní úrovni v oblasti trestné činnosti související s odpady v oblasti životního prostředí (EWC). Zpráva by měla být dodána do konce srpna 2021.

Další informace naleznete na rozšířené webové stránce inzerátu služby PROWhiBIT

Uzávěrka přihlášek je 23. července ve 23:59. Přihlášky zasílejte na adresu: info@impel.eu

Subscribe to our newsletter