IMPEL Logo

LIFE PROWHIBIT PROJESİ ÇERÇEVESİNDE DANIŞMAN İÇİN HİZMET REKLAMI

01 Jul, 2021

PROWhiBIT, döngüsel ekonomi paketine, atık yönetimi ilkelerine ve hedeflerine katkıda bulunmayı ve Çevresel Atık Suçunu önlemeyi, tespit etmeyi ve bozmayı amaçlayan, Avrupa LIFE tarafından finanse edilen bir projedir. Proje kapsamında “Çevresel Atık Suçları (EWC)” için uluslararası düzeyde mevcut durumun raporlanması “ gerekmektedir.

Sonuç olarak IMPEL, Çevresel Atık Suçu (EWC) için uluslararası düzeyde mevcut durum hakkında bir rapor yazacak bir hizmet sağlayıcı arıyor. Raporun Ağustos 2021 sonuna kadar teslim edilmesi gerekmektedir.

Daha fazla bilgi için PROWhiBIT Hizmet Reklamı web sitesi genişletildi

Son başvuru tarihi 23 Temmuz saat 23:59'dur.  Başvurular info@impel.eu adresine gönderilmelidir

Subscribe to our newsletter