IMPEL Logo

TEENUSKONSULTANTIDE VÄLJAKUTSED ELU PROWHIPROJEKTI RAAMATUPROJEKTI KORRALDAMISEKS

01 Jul, 2021

PROWhiBIT on Euroopa LIFE-programmi raames rahastatav projekt, mille üldeesmärk on aidata kaasa ringmajanduspaketi, jäätmekäitluse põhimõtete ja -väärtuste saavutamisele ning keskkonnaalase jäätmekuritegevuse ennetamisele, avastamisele ja tõkestamisele. Projekti raames on vaja “anda aru keskkonnaalase jäätmekuritegevuse hetkeseisust rahvusvahelisel tasandil ”.

Selle tulemusena otsib IMPEL teenusepakkujat, kes koostaks aruande keskkonnaalase jäätmekuritegevuse praeguse olukorra kohta rahvusvahelisel tasandil. Aruanne tuleks esitada 2021. aasta augusti lõpuks.

Lisema teabe saamiseks vaadake PROWhiBIT teenuse kuulutuse veebilehte laiendatud

Kandideerimise tähtaeg on 23. juulil kell 23:59.  Taotlused tuleb esitada aadressil: info@impel.eu

Subscribe to our newsletter