IMPEL Logo

TJÄNSTEVERKAN FÖR KONSULENTEN I RÄMSAKERNA FÖR LIFE PROWhiBIT-PROJEKTET

01 Jul, 2021

PROWhiBIT är ett EU-finansierat LIFE-projekt med ett övergripande mål att bidra till paketet för cirkulär ekonomi, avfallshanteringsprinciper & mål och förebygga, upptäcka och störa miljöavfallsbrott. Inom projektet finns det ett behov av att rapportera om det aktuella läget på internationell nivå när det gäller miljöavfallsbrott (EWC).

För mer information se PROWhiBIT Service Advert website extended

Slutdatum för ansökan är 23:59 den 23 juli.  Ansökningar ska skickas till: info@impel.eu

Subscribe to our newsletter