IMPEL Logo

ADVERT NA SLUŽBY PRE KONZULTANTOV V RÁMCI PROJEKTU LIFE PROWhiBIT

01 Jul, 2021

PROWhiBIT je európsky projekt financovaný z programu LIFE, ktorého hlavným cieľom je prispieť k balíku obehového hospodárstva, zásadám odpadového hospodárstva a cieľom v oblasti odpadového hospodárstva a predchádzať environmentálnej trestnej činnosti v oblasti odpadov, odhaľovať ju a narúšať jej priebeh. V rámci projektu je potrebné “Podať správu o súčasnom stave na medzinárodnej úrovni v oblasti environmentálnej kriminality odpadov (EWC)”.

V dôsledku toho IMPEL hľadá poskytovateľa služieb na vypracovanie správy o súčasnom stave na medzinárodnej úrovni v oblasti trestnej činnosti súvisiacej s environmentálnym odpadom (EWC). Správa by mala byť dodaná do konca augusta 2021.

Viac informácií nájdete na rozšírenej webovej stránke s inzerátom služby PROWhiBIT

Termín na podávanie prihlášok je 23. júla do 23:59 h. Prihlášky zasielajte na adresu: info@impel.eu

Subscribe to our newsletter