IMPEL Logo

Veiksmīgas mācības par Āzijas un Eiropas sadarbību cīņā pret noziedzību, kas saistīta ar atkritumiem

17 May, 2021

Projekta WasteForce ietvaros Apvienoto Nāciju Organizācijas Vides programma (UNEP) sadarbībā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Universitātes (UNU) SCYCLE programmu un ar WasteForce partneru INTERPOL atbalstu 2021. gada 24.-26. februārī rīkoja trīs dienu tiešsaistes mācību semināru par kriminālvajāšanu par noziegumiem, kas saistīti ar atkritumiem.

Mācībās piedalījās vairāk nekā 120 dalībnieku, prokuratūras un tiesu iestāžu, muitas amatpersonu, policijas, vides inspekciju un ministriju pārstāvji no 31 Āzijas un Klusā okeāna reģiona, Eiropas un pasaules valsts, kā arī starptautisko organizāciju pārstāvji:

Tiešsaistes apmācības tika organizētas, izmantojot augsta līmeņa runātāju prezentāciju sēriju un grupu diskusiju, kuru pamatā bija izstrādāts gadījuma pētījums, kurā tika izsekots atkritumu konteineru pārvadājumiem no Eiropas uz Āziju. Tā piedāvāja dalībniekiem unikālu iespēju apmainīties ar praksi par izmeklēšanas un kriminālvajāšanas stratēģijām, palielināt valstu spējas un uzlabot starptautisko operatīvo sadarbību ar kolēģiem pasaules līmenī.

Projekts WasteForce palīdz veidot ciešākas attiecības starp galvenajām ieinteresētajām pusēm pārrobežu atkritumu ķēdē, kuras var turpināt arī pēc projekta beigām. Saistībā ar mācībām tika izveidota tīkla platforma "Waste Enforcement Asia community" (Mobilize ), kas pašlaik apvieno 184 dalībniekus.

Kā daļa no WasteForce partneru nepārtrauktā darba pie kapacitātes palielināšanas vēl divi tiešsaistes mācību pasākumi būs martā un aprīlī. 

Izcelsme: WasteForce

(foto: Maurice Angres no Pixabay)

 

Subscribe to our newsletter