IMPEL Logo

Atık Suçlarına Karşı Asya - Avrupa İşbirliği konusunda başarılı eğitim

17 May, 2021

WastForce projesi kapsamında, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), Birleşmiş Milletler Üniversitesi (UNU) SCYCLE programı ortaklığında ve WasteForce ortaklarından INTERPOL'ün desteğiyle, 24-26 Şubat 2021 tarihlerinde atık suçlarının kovuşturulması konusunda 3 günlük bir çevrimiçi eğitim atölyesi düzenledi.

Eğitim, Asya Pasifik, Avrupa ve dünya genelindeki 31 ülkeden savcılık ve adli makamlar, gümrük yetkilileri, polis, çevre müfettişleri ve Bakanlık temsilcilerinin yanı sıra uluslararası kuruluşlardan 120'den fazla katılımcıyı bir araya getirdi: UNEP, UNU-UNITAR, INTERPOL, Basel Sözleşmesi Sekretaryası, OLAF, Frontex, UNODC, IMPEL ve RILO AP.

online eğitim, üst düzey konuşmacılar tarafından yapılan bir dizi sunum ve Avrupa'dan Asya'ya atık konteynırlarının sevkiyatını takip eden gelişmiş bir vaka çalışmasına dayanan ara grup tartışmaları etrafında yapılandırılmıştır. Eğitim, katılımcılara soruşturma ve kovuşturma stratejilerine ilişkin uygulamaların paylaşılması, ulusal kapasitelerin artırılması ve dünya çapındaki muadilleriyle uluslararası operasyonel işbirliğinin geliştirilmesi için eşsiz bir fırsat sunmuştur.

WastForce projesi, sınır ötesi atık zincirindeki kilit paydaşlar arasında proje sonrasında da devam edebilecek daha güçlü ilişkiler kurulmasına katkıda bulunmaktadır. Eğitimle bağlantılı olarak, şu anda 184 üyeyi bir araya getiren "Waste Enforcement Asia community" (Mobilize üzerinde) adlı bir ağ platformu oluşturulmuştur.

WastForce ortakları tarafından kapasite geliştirme konusunda devam eden çalışmaların bir parçası olarak, Mart ve Nisan aylarında iki çevrimiçi eğitim etkinliği daha düzenlenecektir. 

Kaynak: WasteForce

(photo credit: image by Maurice Angres from Pixabay)

 

Subscribe to our newsletter