IMPEL Logo

Úspešné školenie o spolupráci Ázie a Európy proti trestnej činnosti súvisiacej s odpadmi

17 May, 2021

V rámci projektu WasteForce zorganizoval Program OSN pre životné prostredie (UNEP) v spolupráci s programom SCYCLE Univerzity Organizácie Spojených národov (UNU) a s podporou partnerov projektu WasteForce, Interpolu, v dňoch 24. - 26. februára 2021 trojdňový on-line vzdelávací seminár o stíhaní trestnej činnosti v oblasti odpadov.

Školenia sa zúčastnilo viac ako 120 účastníkov, zástupcov prokuratúry a súdov, colníkov, polície, inšpekcie životného prostredia a ministerstiev z 31 krajín Ázie a Tichomoria, Európy a sveta, ako aj zástupcov medzinárodných organizácií:

Školenie online bolo zostavené zo série prezentácií rečníkov na vysokej úrovni a diskusií v skupinách na základe vypracovanej prípadovej štúdie sledujúcej prepravu kontajnerov s odpadom z Európy do Ázie. Účastníkom ponúklo jedinečnú príležitosť na výmenu postupov v oblasti stratégií vyšetrovania a trestného stíhania, zvýšenie vnútroštátnych kapacít a posilnenie medzinárodnej operačnej spolupráce s ich partnermi na celosvetovej úrovni.

Projekt WasteForce prispieva k budovaniu pevnejších vzťahov medzi kľúčovými zainteresovanými stranami v cezhraničnom reťazci odpadov, ktoré môžu pokračovať aj po skončení projektu. V súvislosti so školením bola vytvorená sieťová platforma s názvom "Komunita pre presadzovanie práva v oblasti odpadov v Ázii" (na stránke Mobilize ), ktorá v súčasnosti združuje 184 členov.

V rámci pokračujúcej práce na budovaní kapacít partnerov projektu WasteForce sa v marci a apríli uskutočnia ďalšie dve online školenia

Zdroj: WasteForce

(foto kredit: obrázok od Maurice Angres z Pixabay)

 

Subscribe to our newsletter