IMPEL Logo

Успешно обучение за сътрудничество между Азия и Европа срещу престъпленията с отпадъци

17 May, 2021

Като част от проекта WasteForce, Програмата на ООН за околната среда (UNEP), в партньорство с програмата SCYCLE на Университета на ООН (UNU) и с подкрепата на партньорите на WasteForce, Интерпол, проведе 3-дневен онлайн семинар за обучение на 24-26 февруари 2021 г. относно наказателното преследване на престъпленията, свързани с отпадъци.

В обучението се включиха повече от 120 участници, представители на прокуратурата и съдебните органи, митнически служители, полицията, инспекциите по околна среда и министерствата от 31 държави от Азиатско-тихоокеанския регион, Европа и света, както и представители на международни организации:

Обучението онлайн беше структурирано около поредица от презентации на високопоставени лектори и групови дискусии въз основа на разработен казус, проследяващ превоза на контейнери за отпадъци от Европа до Азия. То предложи на участниците уникална възможност да обменят практики по отношение на стратегиите за разследване и наказателно преследване, да повишат националния си капацитет и да засилят международното оперативно сътрудничество с колегите си на световно ниво.

Проектът WasteForce допринася за изграждането на по-здрави взаимоотношения между основните заинтересовани страни в трансграничната верига за отпадъци, които могат да продължат и след приключването на проекта. Във връзка с обучението беше създадена платформа за работа в мрежа, наречена "Общност за прилагане на законодателството в областта на отпадъците в Азия" (на Mobilize ), която в момента събира 184 членове.

Като част от продължаващата работа по изграждане на капацитет от страна на партньорите по проекта WasteForce, ще бъдат проведени още две онлайн обучения през март и април. 

Източник: Mobilize WasteForce

(снимка: изображение от Maurice Angres от Pixabay)

 

Subscribe to our newsletter