IMPEL Logo

Onnistunut koulutus Aasian ja Euroopan yhteistyöstä jätteisiin liittyvää rikollisuutta vastaan

17 May, 2021

Osana WasteForce-hanketta Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelma (UNEP) järjesti yhteistyössä Yhdistyneiden kansakuntien yliopiston (UNU) SCYCLE-ohjelman kanssa ja WasteForce-kumppanien, INTERPOLin, tuella 24.-26. helmikuuta 2021 kolmipäiväisen online-koulutustyöpajan, jossa käsiteltiin jätteisiin liittyvien rikosten syytteeseenpanoa.

Koulutus keräsi yli 120 osallistujaa, syyttäjä- ja oikeusviranomaisten, tulliviranomaisten, poliisien, ympäristötarkastajien ja ministeriöiden edustajia 31 Aasian ja Tyynenmeren alueen maasta, Euroopasta ja maailmalta sekä kansainvälisten järjestöjen edustajia: UNEP, UNU-UNITAR, INTERPOL, Baselin yleissopimuksen sihteeristö, OLAF, Frontex, UNODC, IMPEL ja RILO AP.

online-koulutus rakentui korkeatasoisten puhujien esityksistä ja ryhmäkeskusteluista, jotka perustuivat kehitettyyn tapaustutkimukseen, jossa seurattiin jätesäiliöiden kuljetusta Euroopasta Aasiaan. Se tarjosi osallistujille ainutlaatuisen tilaisuuden vaihtaa käytäntöjä tutkinta- ja syytetoimia koskevista strategioista, lisätä kansallisia valmiuksia ja tehostaa kansainvälistä operatiivista yhteistyötä kollegojensa kanssa maailmanlaajuisesti.

WasteForce-hanke edistää osaltaan vahvempien suhteiden luomista rajat ylittävän jäteketjun keskeisten sidosryhmien välille, jotka voivat jatkua hankkeen jälkeen. Koulutuksen yhteydessä luotiin verkostoitumisalusta nimeltä "Waste Enforcement Asia community" (on Mobilize ), joka kerää tällä hetkellä 184 jäsentä.

Osa WasteForce-kumppaneiden jatkuvaa työtä valmiuksien kehittämiseksi kahdessa muussa verkkokoulutustilaisuudessa järjestetään maalis- ja huhtikuussa.

Lähde: WasteForce-hankkeen yhteistyökumppanit ovat jo aloittaneet toimintansa: WasteForce

<

(kuvan luotto: kuva Maurice Angres Pixabaysta)

 

Subscribe to our newsletter