IMPEL Logo

Framgångsrik utbildning om samarbete mellan Asien och Europa mot avfallskriminalitet

17 May, 2021

Som en del av WasteForce-projektet anordnade FN:s miljöprogram (UNEP) i samarbete med SCYCLE-programmet vid FN:s universitet (UNU) och med stöd från WasteForce-partner INTERPOL en tredagars online-workshop den 24-26 februari 2021 om åtal för avfallsbrott.

Utbildningen samlade mer än 120 deltagare, företrädare för åklagar- och rättsliga myndigheter, tulltjänstemän, poliser, miljöinspektioner och ministerier från 31 länder i Asien och Stillahavsområdet, Europa och världen över, samt företrädare för internationella organisationer: UNEP, UNU-UNITAR, INTERPOL, Baselkonventionens sekretariat, OLAF, Frontex, UNODC, IMPEL och RILO AP.

Den onlineutbildning var uppbyggd kring en rad presentationer av högt uppsatta talare och gruppdiskussioner utifrån en utvecklad fallstudie om transport av avfallscontainrar från Europa till Asien. Den erbjöd deltagarna ett unikt tillfälle att utbyta praxis om utrednings- och åtalsstrategier, öka den nationella kapaciteten och förbättra det internationella operativa samarbetet med sina motsvarigheter på global nivå.

WasteForce-projektet bidrar till att bygga starkare relationer mellan nyckelaktörer i den gränsöverskridande avfallskedjan som kan fortsätta efter projektet. I samband med utbildningen skapades en nätverksplattform kallad "Waste Enforcement Asia community" (på Mobilize ), som för närvarande samlar 184 medlemmar.

Som en del av det pågående arbetet med kapacitetsuppbyggnad av WasteForce-partnerna kommer ytterligare två online-utbildningar att äga rum i mars och april.

Källa: WasteForce

(foto: bild av Maurice Angres från Pixabay)

 

Subscribe to our newsletter