IMPEL Logo

Vellykket uddannelse om samarbejde mellem Asien og Europa om bekæmpelse af affaldskriminalitet

17 May, 2021

Som en del af WasteForce-projektet afholdt FN's Miljøprogram (UNEP) i samarbejde med SCYCLE-programmet fra FN's Universitet (UNU) og med støtte fra WasteForce-partnere, INTERPOL, en 3-dages online-uddannelsesworkshop den 24.-26. februar 2021 om retsforfølgelse af affaldskriminalitet.

uddannelsen samlede mere end 120 deltagere, repræsentanter for anklagemyndigheder og retsmyndigheder, toldembedsmænd, politi, miljøinspektorater og ministerier fra 31 lande i Asien og Stillehavsområdet, Europa og resten af verden samt repræsentanter fra internationale organisationer: UNEP, UNU-UNITAR, INTERPOL, Basel-konventionens sekretariat, OLAF, Frontex, UNODC, IMPEL og RILO AP.

Den onlineuddannelse var struktureret omkring en række præsentationer af højniveautalere og gruppediskussioner baseret på en udviklet casestudie, der fulgte forsendelsen af affaldscontainere fra Europa til Asien. Den gav deltagerne en unik mulighed for at udveksle praksis om efterforsknings- og retsforfølgningsstrategier, øge den nationale kapacitet og forbedre det internationale operationelle samarbejde med deres modparter på verdensplan.

WasteForce-projektet bidrager til at opbygge stærkere forbindelser mellem de vigtigste interessenter i den grænseoverskridende affaldskæde, som kan fortsætte efter projektet. I forbindelse med uddannelsen blev der oprettet en netværksplatform kaldet "Waste Enforcement Asia community" (på Mobilize ), som i øjeblikket samler 184 medlemmer.

Som led i WasteForce-partnernes løbende arbejde med kapacitetsopbygning der vil der blive afholdt yderligere to online-uddannelsesarrangementer i marts og april. 

Kilde: WasteForce

(billedkredit: billede af Maurice Angres fra Pixabay)

 

Subscribe to our newsletter