IMPEL Logo

Edukas koolitus Aasia ja Euroopa jäätmekuritegevuse vastase koostöö kohta

17 May, 2021

Projekti WasteForce raames korraldas ÜRO Keskkonnaprogramm (UNEP) koostöös ÜRO Ülikooli (UNU) SCYCLE programmiga ja WasteForce'i partnerite INTERPOLi toetusel 24.-26. veebruaril 2021. aastal kolmepäevase on-line koolitusseminari jäätmekuritegude menetlemise kohta.

Koolitus kogus üle 120 osaleja, prokuratuuri ja õigusasutuste, tolliametnike, politsei, keskkonnainspektsiooni ja ministeeriumide esindajad 31 Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna, Euroopa ja maailma riigist, samuti rahvusvaheliste organisatsioonide esindajad: UNEP, UNU-UNITAR, INTERPOL, Baseli konventsiooni sekretariaat, OLAF, Frontex, UNODC, IMPEL ja RILO AP.

Koolituse online-koolitus aluseks olid kõrgetasemeliste kõnelejate ettekanded ja rühmadevahelised arutelud, mis põhinesid väljatöötatud juhtumiuuringul, milles jälgiti jäätmekonteinerite vedu Euroopast Aasiasse. See pakkus osalejatele ainulaadse võimaluse vahetada uurimis- ja süüdistuse esitamise strateegiaid, suurendada riiklikku suutlikkust ja tõhustada rahvusvahelist operatiivkoostööd oma kolleegidega kogu maailmas.

Projekt WasteForce aitab luua tugevamaid suhteid piiriüleste jäätmekäitlusahela peamiste sidusrühmade vahel, mis võivad jätkuda ka pärast projekti lõppu. Koolitusega seoses loodi võrgustikuplatvorm "Waste Enforcement Asia community" (on Mobilize ), mis koondab praegu 184 liiget.

Kui osa WasteForce'i partnerite jätkuvast tööst suutlikkuse suurendamiseks, märtsis ja aprillis toimub veel kaks veebipõhist koolitusüritust

Allikas: WasteForce'i partnerid: WasteForce

(pildi autorsus: Maurice Angres'i pilt Pixabay'st)

 

Subscribe to our newsletter