IMPEL Logo

Úspěšné školení o spolupráci mezi Asií a Evropou v boji proti trestné činnosti v oblasti odpadů

17 May, 2021

V rámci projektu WasteForce uspořádal Program OSN pro životní prostředí (UNEP) ve spolupráci s programem SCYCLE Univerzity OSN (UNU) a za podpory partnerů projektu WasteForce, INTERPOLu, ve dnech 24. - 26. února 2021 třídenní on-line vzdělávací seminář o stíhání trestné činnosti v oblasti odpadů.

Školení se zúčastnilo více než 120 účastníků, zástupců orgánů činných v trestním řízení a soudů, celních úředníků, policie, inspekcí životního prostředí a ministerstev z 31 zemí Asie a Tichomoří, Evropy a celého světa a také zástupci mezinárodních organizací:

Školení online bylo strukturováno na základě řady prezentací přednášejících na vysoké úrovni a skupinových diskusí založených na vypracované případové studii sledující přepravu kontejnerů s odpadem z Evropy do Asie. Účastníkům nabídlo jedinečnou příležitost vyměnit si postupy týkající se strategií vyšetřování a stíhání, zvýšit národní kapacity a posílit mezinárodní operativní spolupráci se svými protějšky na celosvětové úrovni.

Projekt WasteForce přispívá k budování pevnějších vztahů mezi klíčovými zúčastněnými stranami v přeshraničním odpadovém řetězci, které mohou pokračovat i po skončení projektu. V souvislosti se školením byla vytvořena síťová platforma nazvaná "Waste Enforcement Asia community" (na webu Mobilize ), která v současné době sdružuje 184 členů.

V rámci pokračující práce na budování kapacit partnerů projektu WasteForce se v březnu a dubnu uskuteční další dvě online školení

Zdroj: Mobilize: WasteForce

(foto kredit: obrázek Maurice Angres z Pixabay)

 

Subscribe to our newsletter