IMPEL Logo

Udane szkolenie na temat współpracy Azja - Europa przeciwko przestępczości związanej z odpadami

17 May, 2021

W ramach projektu WasteForce, Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP), w partnerstwie z programem SCYCLE Uniwersytetu Narodów Zjednoczonych (UNU) oraz przy wsparciu partnerów WasteForce, INTERPOL, przeprowadził w dniach 24-26 lutego 2021 r. 3-dniowe warsztaty szkoleniowe on-line na temat ścigania przestępstw związanych z odpadami.

Szkolenie zgromadziło ponad 120 uczestników, przedstawicieli organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, celników, policji, inspektoratów ochrony środowiska oraz ministerstw z 31 krajów Azji i Pacyfiku, Europy i świata, a także przedstawicieli organizacji międzynarodowych: UNEP, UNU-UNITAR, INTERPOL, Sekretariat Konwencji Bazylejskiej, OLAF, Frontex, UNODC, IMPEL i RILO AP.

Szkolenie online było skonstruowane wokół serii prezentacji prowadzonych przez prelegentów wysokiego szczebla oraz dyskusji w grupach typu break-out, opartych na opracowanym studium przypadku śledzącym przemieszczanie kontenerów na odpady z Europy do Azji. Oferowało ono uczestnikom unikalną możliwość wymiany praktyk w zakresie strategii dochodzeniowych i ścigania, zwiększenia krajowych zdolności oraz wzmocnienia międzynarodowej współpracy operacyjnej z ich odpowiednikami na poziomie światowym.

Projekt WasteForce przyczynia się do budowania silniejszych relacji pomiędzy kluczowymi interesariuszami w transgranicznym łańcuchu odpadów, które mogą być kontynuowane po zakończeniu projektu. W połączeniu ze szkoleniem powstała platforma sieciowa o nazwie "Waste Enforcement Asia community" (na Mobilize ), która obecnie gromadzi 184 członków.

W ramach bieżącej pracy nad budowaniem potencjału przez partnerów WasteForce, dwa kolejne szkolenia online odbędą się w marcu i kwietniu. 

Źródło: WasteForce

(photo credit: image by Maurice Angres from Pixabay)

 

.

Subscribe to our newsletter