IMPEL Logo

Felles inspeksjon av IMPEL Industriell oppdrett av fjørfe og griser prosjektteam

11 May, 2023

Underprosjektet Industriell oppdrett av griser og fjørfe under IMPEL Supporting IED Implementation Project hadde et hybridmøte i prosjektgruppen den 3. og en felles inspeksjon på en purkefarm 4. mai 2023 i Murcia, Spania.

Fra IMPELs side ble miljøansvarlige fra Spania, Nederland, Irland, Storbritannia, Island, Polen, Belgia og EU-kommisjonen med på møtet. Også offiserer fra Estland, Østerrike, Danmark, Albania, Italia og Slovenia deltok online i arbeidsgruppen.

Målet var å ta opp spørsmålene om intensivt husdyrhold fra ulike perspektiver. Denne gangen deltok også spanske offiserer fra landbruksdepartementet (MAPA), miljødepartementet (MITERD), Segura-basin body Authority (CHS), offiserer fra Murcia regionale myndigheter i begge avdelingene for husdyr og miljø, og en offiser fra ENV C4 .

Implementering av miljøoverholdelse av intensive husdyr ble adressert og kontrastert fra ulike myndigheters perspektiv, spesielt de som er knyttet til anvendelse og overholdelse av BAT, jord- og vannforurensning på grunn av upassende bruk av husdyrgjødsel, ammoniakkutslipp og dens avsetning og innvirkning på Natura 2000-områder , og lukter.

Pågående forhandlinger om IED-revisjonen, med spesielle bestemmelser for intensive gårder, gjorde dette møtet svært beleilig å utdype og presentere synspunktene til MS-håndhevelsesmyndighetene.

En oppsummeringsvideo, rapport om erfaringer og et sett med forslag til ENV C4 vil være det tiltenkte resultatet av denne arbeidsgruppen.

Subscribe to our newsletter