IMPEL Logo

IMPELi tööstusliku kodulinnukasvatuse ja seakasvatuse projektimeeskonna ühine kontroll

11 May, 2023

Sigade ja kodulindude tööstusliku kasvatamise alamprojekt IMPELi toetava IED rakendusprojekti raames toimus 3. mail 2023. aastal Murcias, Hispaanias, projektimeeskonna hübriidkoosolek ja 4. mail 2023. aastal ühine kontroll emakasvanduses. 

Koosolekul osalesid IMPELi poolt keskkonnaametnikud Hispaaniast, Madalmaadest, Iirimaalt, Ühendkuningriigist, Islandilt, Poolast, Belgiast ja Euroopa Komisjonist. Töörühmas osalesid veebipõhiselt ka ametnikud Eestist, Austriast, Taanist, Albaaniast, Itaaliast ja Sloveeniast.

See eesmärk oli käsitleda intensiivse loomakasvatuse probleeme erinevatest vaatenurkadest. Seekord osalesid ka Hispaania ametnikud põllumajandusministeeriumist (MAPA), keskkonnaministeeriumist (MITERD), Segura vesikonna asutuse (CHS), Murcia piirkondliku valitsuse ametnikud mõlemast loomakasvatuse ja keskkonna osakonnast ning üks ametnik ENV C4-st.

Keskkonnasõbraliku loomakasvatuse rakendamist käsitleti ja vastandati erinevate ametiasutuste vaatenurgast, eelkõige seoses parima võimaliku tehnika rakendamise ja järgimisega, sõnniku ebaõigest kasutamisest tingitud pinnase ja vee reostusega, ammoniaagi heitkoguste ja selle ladestumisega ning mõjuga Natura 2000 aladele ja lõhnaga.

Käimasolevad läbirääkimised IED läbivaatamise üle koos erisätetega intensiivsete põllumajandusettevõtete kohta tegid selle kohtumise väga sobivaks liikmesriikide täitevametnike seisukohtade väljatöötamiseks ja esitamiseks.

Töörühma kavandatavaks väljundiks on kokkuvõttev video, õppetundide aruanne ja ettepanekute kogum ENV C4-le.

Subscribe to our newsletter