IMPEL Logo

IMPEL mājputnu un cūku rūpnieciskās audzēšanas projekta grupas kopīga pārbaude

11 May, 2023

Industriālās cūku un mājputnu audzēšanas apakšprojekta ietvaros IMPEL atbalsta IED ieviešanas projektā 3. maijā notika projekta komandas jauktā sanāksme, bet 4. maijā - kopīga pārbaude sivēnmāšu fermā Mursijā, Spānijā. 

No IMPEL puses sanāksmei pievienojās vides amatpersonas no Spānijas, Nīderlandes, Īrijas, Apvienotās Karalistes, Islandes, Polijas, Beļģijas un Eiropas Komisijas. Tiešsaistē darba grupā piedalījās arī amatpersonas no Igaunijas, Austrijas, Dānijas, Albānijas, Itālijas un Slovēnijas.

Tikšanās mērķis bija aplūkot intensīvās lopkopības problēmas no dažādiem aspektiem. Šoreiz piedalījās Spānijas amatpersonas no Lauksaimniecības ministrijas (MAPA), Vides ministrijas (MITERD), Seguras baseina iestādes (CHS), Mursijas reģionālās valdības abu lopkopības un vides departamentu amatpersonas, kā arī amatpersona no ENV C4.

Intensīvās lopkopības vides prasību ievērošanas īstenošana tika aplūkota un pretstatīta no dažādu iestāžu viedokļa, jo īpaši saistībā ar LPTP piemērošanu un ievērošanu, augsnes un ūdens piesārņojumu, ko rada neatbilstoša kūtsmēslu izmantošana, amonjaka emisijas un tā nogulsnēšanās un ietekme uz Natura 2000 teritorijām, kā arī smakas.

">Šīs darba grupas plānotais rezultāts būs kopsavilkuma video, ziņojums par gūto pieredzi un priekšlikumu kopums ENV C4.

Subscribe to our newsletter