IMPEL Logo

Spoločná inšpekcia projektového tímu IMPEL pre priemyselný chov hydiny a ošípaných

11 May, 2023

Podprojekt Priemyselný chov ošípaných a hydiny v rámci projektu IMPEL Podpora implementácie IED mal 3. mája 2023 v Murcii v Španielsku hybridné stretnutie projektového tímu a 4. mája 2023 spoločnú kontrolu na farme prasníc. 

Za stranu IMPEL sa k stretnutiu pripojili environmentálni úradníci zo Španielska, Holandska, Írska, Spojeného kráľovstva, Islandu, Poľska, Belgicka a Európskej komisie. Na zasadnutí pracovnej skupiny sa online zúčastnili aj úradníci z Estónska, Rakúska, Dánska, Albánska, Talianska a Slovinska.

Riešila sa otázka dodržiavania environmentálnych predpisov pri intenzívnom chove hospodárskych zvierat a porovnávala sa z pohľadu rôznych orgánov, najmä tých, ktoré sa týkajú uplatňovania a dodržiavania BAT, znečistenia pôdy a vody v dôsledku nevhodného používania hnoja, emisií amoniaku a jeho ukladania a vplyvu na lokality Natura 2000 a zápachu.

Prebiehajúce rokovania o revízii IED s osobitnými ustanoveniami pre intenzívne farmy urobili toto stretnutie veľmi vhodným na vypracovanie a prezentáciu názorov úradníkov presadzovania práva v členských štátoch.

Predpokladaným výstupom tejto pracovnej skupiny bude súhrnné video, správa o získaných skúsenostiach a súbor návrhov pre ENV C4.

Subscribe to our newsletter