IMPEL Logo

IMPEL projekto "Pramoninis naminių paukščių ir kiaulių auginimas" grupės bendras patikrinimas

11 May, 2023

2023 m. gegužės 3 d. Mursijoje (Ispanija) įvyko projekto "Pramoninis kiaulių ir naminių paukščių auginimas" paprojekčio pagal IMPEL paramos IED įgyvendinimo projektą mišrusis projekto grupės susitikimas, o 4 d. - bendra patikra paršavedžių fermoje. 

Tikslas buvo aptarti intensyvios gyvulininkystės problemas iš įvairių perspektyvų. Šį kartą dalyvavo Ispanijos pareigūnai iš Žemės ūkio ministerijos (MAPA), Aplinkos ministerijos (MITERD), Seguros baseino institucijos (CHS), Mursijos regioninės vyriausybės abiejų gyvulininkystės ir aplinkosaugos departamentų pareigūnai, taip pat ENV C4 pareigūnas.

Aplinkosaugos reikalavimų laikymosi įgyvendinimas vykdant intensyvią gyvulininkystę buvo aptartas ir sugretintas skirtingų institucijų požiūriu, ypač susijusiu su GPGB taikymu ir jų laikymusi, dirvožemio ir vandens tarša dėl netinkamo mėšlo naudojimo, amoniako išmetimu ir jo nusėdimu bei poveikiu "Natura 2000" teritorijoms ir kvapais.

Dėl vykstančių derybų dėl IED persvarstymo, kuriose numatytos specialios nuostatos dėl intensyvių ūkių, šis susitikimas tapo labai tinkama proga detalizuoti ir pristatyti valstybių narių teisėsaugos pareigūnų požiūrį.

">Šios darbo grupės planuojamas rezultatas bus vaizdo įrašo santrauka, išmoktų pamokų ataskaita ir pasiūlymų ENV C4 rinkinys.

Subscribe to our newsletter