IMPEL Logo

Gemensam inspektion av IMPEL:s projektgrupp för industriell uppfödning av fjäderfä och grisar

11 May, 2023

Delprojektet Industriell uppfödning av grisar och fjäderfä under IMPEL Supporting IED Implementation Project hade ett hybridmöte med projektgruppen den 3 maj 2023 i Murcia, Spanien, och en gemensam inspektion på en suggfarm den 4 maj 2023. 

Från IMPEL deltog miljöansvariga från Spanien, Nederländerna, Irland, Storbritannien, Island, Polen, Belgien och Europeiska kommissionen i mötet. Även tjänstemän från Estland, Österrike, Danmark, Albanien, Italien och Slovenien deltog online i arbetsgruppen.

Syftet var att ta upp frågor om intensiv boskapsskötsel ur olika perspektiv. Den här gången deltog spanska tjänstemän från jordbruksministeriet (MAPA), miljöministeriet (MITERD), Segurabäckens myndighet (CHS), tjänstemän från Murcias regionala regering från båda departementen för boskap och miljö, samt en tjänsteman från ENV C4.

Miljöanpassning av intensiv djurhållning behandlades och kontrasterades ur olika myndigheters perspektiv, särskilt de som rör tillämpning och efterlevnad av BAT, mark- och vattenföroreningar på grund av olämplig spridning av gödsel, ammoniakutsläpp och dess deposition och påverkan på Natura 2000-områden samt lukt.

Pågående förhandlingar om revideringen av IED, med särskilda bestämmelser för intensiva jordbruk, gjorde detta möte mycket lämpligt för att utarbeta och presentera synpunkterna från MS tjänstemän som ansvarar för efterlevnaden.

En sammanfattande video, en rapport om lärdomar och en uppsättning förslag till ENV C4 kommer att vara det avsedda resultatet av denna arbetsgrupp.

Subscribe to our newsletter