IMPEL Logo

Gezamenlijke inspectie door het IMPEL-projectteam voor het industrieel fokken van pluimvee en varkens

11 May, 2023

Industrial Rearing of Pigs and Poultry Subproject onder IMPEL Supporting IED Implementation Project had een projectteamvergadering op 3 mei en een gezamenlijke inspectie op een zeugenhouderij op 4 mei 2023 in Murcia, Spanje. 

Van de kant van IMPEL namen milieufunctionarissen uit Spanje, Nederland, Ierland, het Verenigd Koninkrijk, IJsland, Polen, België en de Europese Commissie deel aan de vergadering. Ook functionarissen uit Estland, Oostenrijk, Denemarken, Albanië, Italië en Slovenië namen online deel aan de werkgroep.

Het doel was om de problemen van de intensieve veehouderij vanuit verschillende perspectieven te benaderen. Deze keer namen Spaanse ambtenaren van het ministerie van Landbouw (MAPA), het ministerie van Milieu (MITERD), de autoriteit van het Segura-bekken (CHS), ambtenaren van de regionale overheid van Murcia van beide departementen van veeteelt en milieu, en een ambtenaar van ENV C4 ook deel.

De lopende onderhandelingen over de herziening van de richtlijn inzake industriële emissies, met speciale bepalingen voor intensieve veehouderijen, maakten deze bijeenkomst zeer geschikt om de standpunten van de handhavingsambtenaren van de lidstaten uit te werken en te presenteren

Een samenvattende video, een verslag met geleerde lessen en een reeks voorstellen voor ENV C4 zijn de beoogde output van deze werkgroep.

Subscribe to our newsletter