IMPEL Logo

IMPELin siipikarjan ja sikojen teollista kasvatusta käsittelevän hankeryhmän yhteinen tarkastus

11 May, 2023

Industrial Rearing of Pigs and Poultry Subproject under IMPEL Supporting IED Implementation Project oli projektiryhmän hybridikokous 3. ja yhteinen tarkastus emakkotilalla 4. toukokuuta 2023 Murciassa, Espanjassa. 

Tavoitteena oli käsitellä intensiivisen karjankasvatuksen ongelmia eri näkökulmista. Tällä kertaa osallistuivat myös espanjalaiset virkamiehet maatalousministeriöstä (MAPA), ympäristöministeriöstä (MITERD), Seguran vesistöalueen viranomaiselta (CHS), Murcian aluehallituksen virkamiehet molemmista karjankasvatus- ja ympäristöosastoista sekä ENV C4:n virkamies.

Keskustelussa käsiteltiin ja vastakkain asetettiin eri viranomaisten näkökulmasta intensiivisen karjankasvatuksen ympäristövaatimusten noudattamisen täytäntöönpanoa, erityisesti niitä, jotka liittyvät parhaiden käytettävissä olevien tekniikoiden (BAT) soveltamiseen ja noudattamiseen, lannan epäasianmukaisesta levittämisestä johtuvaan maaperän ja vesistöjen pilaantumiseen, ammoniakkipäästöihin ja niiden laskeutumiseen ja vaikutuksiin Natura 2000 -alueisiin sekä hajuihin.

Kokouksessa on parhaillaan käyty neuvotteluja IED:n tarkistamisesta ja erityissäännöksistä, jotka koskevat tehotiloja, joten tämä kokous oli erittäin sopiva tilaisuus käsitellä ja esittää jäsenvaltioiden täytäntöönpanoviranomaisten näkemyksiä.

Työryhmän tuloksena on tarkoitus laatia yhteenvetovideo, raportti saaduista kokemuksista ja joukko ehdotuksia ENV C4:lle.

Subscribe to our newsletter