IMPEL Logo

Fælles inspektion af IMPEL Industrial Rearing of Poultry and Pigs Project Team

11 May, 2023

Industrial Rearing of Pigs and Poultry Subproject under IMPEL Supporting IED Implementation Project havde et hybridmøde i projektteamet den 3. maj og en fælles inspektion på en so-farm den 4. maj 2023 i Murcia, Spanien. 

På IMPELs side deltog miljømedarbejdere fra Spanien, Holland, Irland, Storbritannien, Island, Polen, Belgien og EU-Kommissionen i mødet. Også embedsmænd fra Estland, Østrig, Danmark, Albanien, Italien og Slovenien deltog online i arbejdsgruppen.

Målet var at behandle spørgsmålene om intensivt husdyrbrug fra forskellige perspektiver. Denne gang deltog spanske embedsmænd fra landbrugsministeriet (MAPA), miljøministeriet (MITERD), Segura-bækkenets myndighed (CHS), embedsmænd fra Murcias regionale regering fra begge afdelinger for husdyr og miljø, og en embedsmand fra ENV C4 deltog også.

Implementering af miljøkrav i forbindelse med intensivt husdyrhold blev behandlet og sammenlignet fra forskellige myndigheders perspektiv, især i forbindelse med anvendelse og overholdelse af BAT, jord- og vandforurening på grund af uhensigtsmæssig udbringning af gødning, ammoniakemissioner og deponering heraf og påvirkning af Natura 2000-områder samt lugt.

De igangværende forhandlinger om revisionen af IED, med særlige bestemmelser for intensive landbrug, gjorde dette møde meget passende til at uddybe og præsentere synspunkterne fra MS' håndhævende embedsmænd.

En sammenfattende video, en rapport om de indhøstede erfaringer og et sæt forslag til ENV C4 vil være det tilsigtede resultat af denne arbejdsgruppe.

Subscribe to our newsletter