IMPEL Logo

Wspólna inspekcja przeprowadzona przez zespół projektowy IMPEL ds. przemysłowego chowu drobiu i trzody chlewnej

11 May, 2023

Podprojekt Przemysłowego Chowu Trzody Chlewnej i Drobiu w ramach Projektu IMPEL Wspierającego Wdrażanie Dyrektywy IED odbył hybrydowe spotkanie zespołu projektowego w dniu 3 maja 2023 r. oraz wspólną inspekcję na fermie loch w dniu 4 maja 2023 r. w Murcji w Hiszpanii.

Z ramienia IMPEL w spotkaniu uczestniczyli urzędnicy ds. środowiska z Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Islandii, Polski, Belgii i Komisji Europejskiej. Również urzędnicy z Estonii, Austrii, Danii, Albanii, Włoch i Słowenii uczestniczyli online w grupie roboczej.

Celem było zajęcie się kwestiami intensywnej hodowli zwierząt z różnych perspektyw. Tym razem uczestniczyli w nim hiszpańscy urzędnicy z Ministerstwa Rolnictwa (MAPA), Ministerstwa Środowiska (MITERD), władz dorzecza Segura (CHS), urzędnicy z rządu regionalnego Murcji z obu departamentów ds. zwierząt gospodarskich i środowiska, a także urzędnik z ENV C4.

Wdrożenie zgodności środowiskowej intensywnego chowu zwierząt zostało omówione i skontrastowane z perspektywy różnych organów, w szczególności tych związanych ze stosowaniem i zgodnością z BAT, zanieczyszczeniem gleby i wody z powodu niewłaściwego stosowania obornika, emisji amoniaku i jego depozycji oraz wpływu na obszary Natura 2000, a także zapachów.

>

Trwające negocjacje w sprawie rewizji dyrektywy IED, ze specjalnymi przepisami dotyczącymi intensywnych gospodarstw rolnych, sprawiły, że spotkanie to było bardzo dogodne do opracowania i przedstawienia poglądów urzędników zajmujących się egzekwowaniem prawa w państwach członkowskich.

Podsumowanie wideo, raport z wyciągniętych wniosków i zestaw propozycji do ENV C4 będą zamierzonym wynikiem tej grupy roboczej.

Subscribe to our newsletter