IMPEL Logo

Skupni inšpekcijski pregled projektne skupine IMPEL za industrijsko rejo perutnine in prašičev

11 May, 2023

Podprojekt Industrijska reja prašičev in perutnine v okviru projekta IMPEL Supporting IED Implementation Project je imel 3. maja 2023 v Murcii v Španiji hibridni sestanek projektne skupine, 4. maja pa skupni pregled na farmi svinj. 

Cilj je bil obravnavati vprašanja intenzivne živinoreje z različnih vidikov. Tokrat so sodelovali španski uradniki z ministrstva za kmetijstvo (MAPA), ministrstva za okolje (MITERD), organa za upravljanje porečja Segure (CHS), uradniki z obeh oddelkov za živinorejo in okolje regionalne vlade Murcia ter uradnik iz ENV C4.

Okoljevarstvena skladnost izvajanja intenzivne živinoreje je bila obravnavana in primerjana z vidika različnih organov, zlasti tistih, povezanih z uporabo in skladnostjo z najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami, onesnaževanjem tal in vode zaradi neustrezne uporabe gnoja, emisijami amoniaka in njegovim odlaganjem ter vplivom na območja Natura 2000 in vonjavami.

:">Predvideni rezultati te delovne skupine bodo povzetek videoposnetka, poročilo o pridobljenih izkušnjah in niz predlogov za ENV C4.

Subscribe to our newsletter