IMPEL Logo

Společná inspekce projektového týmu IMPEL pro průmyslový chov drůbeže a prasat

11 May, 2023

Podprojekt průmyslového chovu prasat a drůbeže v rámci projektu IMPEL Supporting IED Implementation Project měl 3. května 2023 v Murcii ve Španělsku hybridní schůzku projektového týmu a 4. května 2023 společnou inspekci na farmě prasnic. 

Ze strany IMPEL se k jednání připojili úředníci pro životní prostředí ze Španělska, Nizozemska, Irska, Velké Británie, Islandu, Polska a Evropské komise. Online se pracovní skupiny zúčastnili také úředníci z Estonska, Rakouska, Dánska, Albánie, Itálie a Slovinska.

Vyšetřeno a porovnáno bylo dodržování environmentálních předpisů při intenzivním chovu hospodářských zvířat z pohledu různých orgánů, zejména těch, které se týkají uplatňování a dodržování BAT, znečištění půdy a vody v důsledku nevhodného používání hnoje, emisí amoniaku a jeho ukládání a vlivu na lokality Natura 2000 a zápachu.

Probíhající jednání o revizi IED se zvláštními ustanoveními pro intenzivní farmy učinila toto setkání velmi vhodným k vypracování a prezentaci názorů úředníků členských států odpovědných za prosazování práva.

Zamýšleným výstupem této pracovní skupiny bude souhrnné video, zpráva o získaných zkušenostech a soubor návrhů pro ENV C4.

Subscribe to our newsletter