IMPEL Logo

Trendvending i grunnvannsforurensning minikonferanse ble holdt i Frankfurt

27 Sep, 2023

Trendvending vanskelig, men ikke umulig

4. september 2023 holdt IMPEL-prosjektet «Trend reversering i grunnvannsforurensning» en minikonferanse i Frankfurt am Main (Tyskland). 29 administrative og vitenskapelige eksperter fra syv land (Tyskland, Albania, Danmark, Ungarn, Luxembourg, Romania og Storbritannia) diskuterte forurensning av grunnvann med nitrat, plantevernmidler, salt og andre skadelige stoffer fra diffuse kilder, og beste praksis for hvordan snu negative trender. Erfaringer med ulike retningslinjer og instrumenter, spesielt i Danmark, Storbritannia og Tyskland, ble sammenlignet og de ulike synspunktene fra regulatorer, vannleverandører og gårdskonsulenter ble utvekslet.

En suksess med 40 % reduksjon i nitratnivåene har blitt oppnådd i Danmark siden 1980-tallet, på grunn av ulike strenge tiltak, men dagens trend er ikke stabil i denne retningen og erfaringene i andre land er enda mindre oppmuntrende. Diskusjonen viste at det ikke finnes noen enkel og billig løsning på problemet. Likevel bidro presentasjonene og kommentarene fra eksperter til å identifisere tiltakene og forholdene som ville føre til en betydelig forbedring.

Resultatene fra konferansen vil tjene som innspill til den planlagte IMPEL-retningslinjen om "trendvending" som skal være ferdigstilt i november 2023 som hovedprodukt av det treårige IMPEL-prosjektet. Et oppfølgingsprosjekt er planlagt for perioden 2025-2027 og vil fokusere spesielt på nitratproblematikken og reduksjon av forurensning fra landbrukskilder.

For mer informasjon, se IMPEL-nettstedet eller kontakt prosjektlederen .

Subscribe to our newsletter