IMPEL Logo

Minikonference om grundvandsforurening blev afholdt i Frankfurt

27 Sep, 2023

Trendvending vanskelig, men ikke umulig 

Den 4. september 2023 afholdt IMPEL-projektet "Trendvending i grundvandsforurening" en minikonference i Frankfurt am Main (Tyskland). 29 administrative og videnskabelige eksperter fra syv lande (Tyskland, Albanien, Danmark, Ungarn, Luxembourg, Rumænien og Storbritannien) diskuterede forurening af grundvandet med nitrat, pesticider, salt og andre skadelige stoffer fra diffuse kilder, og hvordan man bedst kan vende negative tendenser. Erfaringer med forskellige politikker og instrumenter, især i Danmark, Storbritannien og Tyskland, blev sammenlignet, og de forskellige synspunkter fra tilsynsmyndigheder, vandforsyninger og landbrugskonsulenter blev udvekslet. En succes med en 40 % reduktion i nitratniveauer er opnået i Danmark siden 1980'erne på grund af forskellige strenge foranstaltninger, men den nuværende tendens er ikke stabil i denne retning, og erfaringerne i andre lande er endnu mindre opmuntrende. Diskussionen viste, at der ikke er nogen nem og billig løsning på problemet. Alligevel hjalp eksperternes præsentationer og kommentarer med at identificere de foranstaltninger og betingelser, der ville føre til en betydelig forbedring.

Resultaterne af konferencen vil tjene som input til den planlagte IMPEL-retningslinje om "trendvending", der skal færdiggøres i november 2023 som hovedprodukt af det treårige IMPEL-projekt. Et opfølgningsprojekt er planlagt til perioden 2025-2027 og vil fokusere specifikt på nitratproblemet og reduktion af forurening fra landbrugskilder. 

For mere information, se venligst IMPEL-webstedet eller kontakt projektlederen

 

Subscribe to our newsletter