IMPEL Logo

Në Frankfurt u mbajt mini-konferenca për ndryshimin e trendit në ndotjen e ujërave nëntokësore

27 Sep, 2023

Përmbysja e trendit është e vështirë, por jo e pamundur

Më 4 shtator 2023, projekti IMPEL “Përmbysja e trendit në ndotjen e ujërave nëntokësore” mbajti një mini-konferencë në Frankfurt am Main (Gjermani). 29 ekspertë administrativë dhe shkencorë nga shtatë vende (Gjermania, Shqipëria, Danimarka, Hungaria, Luksemburgu, Rumania dhe Mbretëria e Bashkuar) diskutuan ndotjen e ujërave nëntokësore nga nitratet, pesticidet, kripa dhe substanca të tjera të dëmshme nga burime difuze dhe praktikat më të mira se si të kthejnë tendencat negative. Përvojat me politika dhe instrumente të ndryshme, veçanërisht në Danimarkë, MB dhe Gjermani, u krahasuan dhe u shkëmbyen pikëpamjet e ndryshme të rregullatorëve, furnizuesve të ujit dhe konsulentëve të fermave.

Një sukses me një ulje prej 40% të niveleve të nitrateve është arritur në Danimarkë që nga vitet 1980, për shkak të masave të ndryshme të rrepta, por tendenca aktuale nuk është e qëndrueshme në këtë drejtim dhe përvojat në vendet e tjera janë edhe më pak inkurajuese. Diskutimi tregoi se nuk ka zgjidhje të lehtë dhe të lirë të problemit. Megjithatë, prezantimet dhe komentet e ekspertëve ndihmuan në identifikimin e masave dhe kushteve që do të çonin në një përmirësim të dukshëm.

Rezultatet e konferencës do të shërbejnë si input për udhëzuesin e parashikuar të IMPEL mbi "ndryshimin e trendit" që duhet të finalizohet në nëntor 2023 si produkti kryesor i projektit tre-vjeçar IMPEL. Një projekt vijues është planifikuar për periudhën 2025-2027 dhe do të fokusohet veçanërisht në problemin e nitrateve dhe reduktimin e ndotjes nga burimet bujqësore.

Për më shumë informacion, ju lutemi shikoni faqen e internetit të IMPEL ose kontaktoni menaxherin e projektit .

Subscribe to our newsletter