IMPEL Logo

V Frankfurtu je potekala mini konferenca o spremembi trendov pri onesnaževanju podzemne vode

27 Sep, 2023

Obrat trenda je težaven, a ne nemogoč 

4. septembra 2023 je v okviru projekta IMPEL "Obrat trenda pri onesnaževanju podtalnice" v Frankfurtu na Majni (Nemčija) potekala mini konferenca. 29 upravnih in znanstvenih strokovnjakov iz sedmih držav (Nemčija, Albanija, Danska, Madžarska, Luksemburg, Romunija in Združeno kraljestvo) je razpravljalo o onesnaževanju podzemne vode z nitrati, pesticidi, soljo in drugimi škodljivimi snovmi iz razpršenih virov ter najboljših praksah, kako obrniti negativne trende. Primerjane so bile izkušnje z različnimi politikami in instrumenti, zlasti na Danskem, v Združenem kraljestvu in Nemčiji, ter izmenjana različna mnenja regulatorjev, dobaviteljev vode in kmetijskih svetovalcev.  

Na Danskem so od 80. let prejšnjega stoletja zaradi različnih strogih ukrepov dosegli uspeh v obliki 40-odstotnega znižanja ravni nitratov, vendar sedanji trend ni stabilen v tej smeri, izkušnje v drugih državah pa so še manj spodbudne. Razprava je pokazala, da enostavne in poceni rešitve problema ni. Kljub temu so predstavitve in pripombe strokovnjakov pomagale opredeliti ukrepe in pogoje, ki bi privedli do bistvenega izboljšanja. 

Izsledki konference bodo služili kot vhodni podatki za predvideno smernico IMPEL o "obračanju trenda", ki naj bi bila dokončana novembra 2023 kot glavni izdelek triletnega projekta IMPEL. Nadaljnji projekt je načrtovan za obdobje 2025-2027 in se bo osredotočil zlasti na problem nitratov in zmanjšanje onesnaževanja iz kmetijskih virov. 

Za več informacij si oglejte strani IMPEL ali se obrnite na vodjo projekta

 

Subscribe to our newsletter