IMPEL Logo

Frankfurdis toimus põhjavee reostuse trendipöörde minikonverents

27 Sep, 2023

Trendi ümberpööramine on raske, kuid mitte võimatu 

4. septembril 2023 toimus Frankfurdis Maini ääres (Saksamaa) IMPELi projekti "Trendipööramine põhjavee reostuse valdkonnas" raames minikonverents. 29 haldus- ja teaduseksperti seitsmest riigist (Saksamaa, Albaania, Taani, Ungari, Luksemburg, Rumeenia ja Ühendkuningriik) arutasid põhjavee reostust nitraatide, pestitsiidide, soola ja muude hajureostusallikatest pärinevate kahjulike ainete poolt ning parimaid tavasid, kuidas negatiivseid suundumusi ümber pöörata. Võrreldi erinevate poliitikate ja vahenditega saadud kogemusi, eriti Taanis, Ühendkuningriigis ja Saksamaal, ning vahetati reguleerivate asutuste, veevarustajate ja põllumajandusettevõtete konsultantide erinevaid seisukohti.  

Taanis on alates 1980. aastatest saavutatud edu nitraadisisalduse 40 %-lise vähenemise osas tänu erinevatele rangetele meetmetele, kuid praegune suundumus ei ole selles suunas stabiilne ja teiste riikide kogemused on veelgi vähem julgustavad. Arutelu näitas, et probleemile ei ole lihtsat ja odavat lahendust. Siiski aitasid ekspertide ettekanded ja kommentaarid välja selgitada meetmed ja tingimused, mis viiksid olulise paranemiseni.  

Konverentsi tulemused on sisendiks kavandatavale IMPELi suunisele "trendi ümberpööramise" kohta, mis peaks valmima 2023. aasta novembris kolmeaastase IMPELi projekti põhitootena. Ajavahemikuks 2025-2027 on kavandatud jätkuprojekt, mis keskendub konkreetselt nitraadiprobleemile ja põllumajandusest tuleneva reostuse vähendamisele. 

Lisainformatsiooni leiate IMPELi veebisaidilt või võtke ühendust projektijuhiga

 

Subscribe to our newsletter