IMPEL Logo

Miniconferentie over trendombuiging in grondwaterverontreiniging gehouden in Frankfurt

27 Sep, 2023

Trendomkering moeilijk, maar niet onmogelijk 

Op 4 september 2023 hield het IMPEL-project "Trendomkering in grondwaterverontreiniging" een miniconferentie in Frankfurt am Main (Duitsland). 29 administratieve en wetenschappelijke experts uit zeven landen (Duitsland, Albanië, Denemarken, Hongarije, Luxemburg, Roemenië en het Verenigd Koninkrijk) bespraken de verontreiniging van grondwater door nitraat, pesticiden, zout en andere schadelijke stoffen uit diffuse bronnen, en de beste praktijken om negatieve trends om te buigen. Ervaringen met verschillende beleidsmaatregelen en instrumenten, met name in Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, werden vergeleken en de uiteenlopende standpunten van regelgevende instanties, waterleveranciers en landbouwconsultants werden uitgewisseld.  

In Denemarken is sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw dankzij verschillende strenge maatregelen een verlaging van het nitraatgehalte met 40% bereikt, maar de huidige trend is niet stabiel in deze richting en de ervaringen in andere landen zijn nog minder bemoedigend. Uit de discussie bleek dat er geen gemakkelijke en goedkope oplossing voor het probleem bestaat. Toch hielpen de presentaties en commentaren van deskundigen bij het identificeren van de maatregelen en voorwaarden die tot een aanzienlijke verbetering zouden leiden. 

De resultaten van de conferentie zullen dienen als input voor de beoogde IMPEL-richtlijn over "trendombuiging" die in november 2023 moet zijn afgerond als belangrijkste product van het driejarige IMPEL-project. Een vervolgproject is gepland voor de periode 2025-2027 en zal zich specifiek richten op het nitraatprobleem en de vermindering van verontreiniging uit agrarische bronnen. 

Voor meer informatie kunt u terecht op de IMPEL-website of contact opnemen met de projectmanager

 

Subscribe to our newsletter